Una col·laboració amb la UOC impulsarà projectes d’innovació del Parc Taulí relacionats amb les TIC

Imatge de diferents símbols

En el marc de l’acord signat el dia 11 de febrer d’enguany, l’Institut d’Investigació i Innovació Parc Taulí (I3PT) aportarà projectes potencials de la cartera d’innovació perquè puguin ser desenvolupats pels alumnes dels Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicacions (EIMT) dins dels seus treballs finals de grau. D’aquesta manera, la UOC es compromet a ofertar als estudiants, cada semestre, els treballs prèviament definits per les dues entitats col·laboradores i que quedin emmarcats en l’àrea de coneixement dels EIMT.

Aquesta col·laboració permetrà que les idees TIC generades per professionals del Parc Taulí puguin entrar en fases de desenvolupament i prototipatge, afavorint alhora que el estudiants treballin en projectes que donen solucions a necessitats reals i, per tant, es converteixin en projectes més atractius des de el punt de vista de l’aplicabilitat i l’impacte cap a la societat en l’àmbit de la salut.

Actualment, un projecte d’innovació del Dr. Antoni Malet, radiòleg del Parc Taulí, ja forma part del treball final d’un estudiant del Grau d’Enginyeria Informàtica de la UOC, que farà l’entrega definitiva durant les primeres setmanes del mes de juny. Es tracta d’una aplicació mòbil que permetrà als pacients ubicar-se dins del recinte de l’hospital i els guiarà fins trobar la consulta mèdica a la qual s’han de dirigir, afrontant tots els reptes tecnològics que suposa el posicionament indoor.

Aprofitant la temàtica del projecte, la Unitat d’Innovació Parc Taulí va participar en el simposi “Challenges of Fingerprinting in Indoor Positioning and Navigation”, organitzat per la UOC els dies 3 i 4 de maig al Palau Macaya de Barcelona. La trobada va reunir diferents experts internacionals en posicionament interior i traçament de rutes que van poder escoltar les dificultats d’aplicar aquestes tecnologies en un entorn hospitalari com el nostre. Posteriorment, els experts van oferir consells i possibles solucions, establint un punt de partida per a futures col·laboracions i aliances que donin continuïtat al projecte un cop acabi el semestre lectiu.


Antecedents: el conveni marc de col·laboració
 

La col·laboració entre la UOC i el Parc Taulí forma part d’un conveni marc de col·laboració més general, signat el dia 1 de febrer d’enguany, on es declara la voluntat d’ambdues entitats per desenvolupar activitats d’interès comú atenent a les següents modalitats:

 • Impuls del desenvolupament d’activitats dirigides a promocionar l’ús de tecnologies de la informació en l’àmbit de l’ensenyament superior i continu.
   
 • Organització i realització de cursos, seminaris, reunions i jornades, destinats a potenciar la formació i la recerca amb caràcter tant periòdic i estable com circumstancial.
   
 • Foment de la col·laboració entre ambdues parts per aprofundir en la formació, tant reglada com contínua, en el desenvolupament d’estudis i treballs de recerca, en l’àmbit específic de l’I3PT.
   
 • Promoció de la pràctica dels estudis teòrics a la realitat professional per tal de consolidar la formació dels estudiants i proporcionar-los una visió pràctica dels coneixements adquirits.
   
 • Qualsevol altra acció relacionada amb les finalitats de les parts, de la manera que es decideixi en cada cas.

L’impuls de projectes TIC del Taulí com a treballs finals de grau d’estudiants de la UOC ha sigut la primera acció realitzada fruit d’aquest conveni marc de col·laboració i s’ha formalitzat com l’addenda número 1 del mateix.