Consell Professional

El Consell Professional (Comitè de Qualitat i Seguretat del pacient) és un òrgan assessor/consultor intern, que dóna suport a tots els àmbits de la Corporació en la missió de l'organització d'atendre les necessitats de salut i socials de les persones, oferint una atenció de qualitat i de forma sostenible. Com comitè de qualitat, l'aspiració és, com indica aquesta missió de l'organització, que la millora de l'experiència del pacient, l'efectivitat i seguretat i l'eficiència siguin el motor del dia a dia per tots els que formem part de la mateixa.

Les seves funcions específiques són:

  • Assumir el lideratge de la qualitat i la seguretat del pacient a l'organització. 
  • Coordinar els comitès institucionals de la CSPT que l'integren.
  • Impulsar el professionalisme i canalitzar l’opinió dels professionals sobre temes que els òrgans directius considerin adients (excloent específicament les reclamacions o conflictes laborals).

Comitès institucionals