Comitè Institucional de Competències Professionals

Missió

Promoure i gestionar, en l'àmbit de la Corporació Parc Taulí, el coneixement sobre els aspectes relatius a les competències professionals:

  • Mitjançant la cerca, anàlisi i intercanvi d' experiències, basades en objectius similars, que es realitzin dins la pròpia organització o en contextos externs;
  • promovent un procés autoreflexiu sobre la pràctica realitzada;
  • i, aportant instruments validats útils per a la presa de decisions en matèria de competències professionals

La finalitat és promoure l'excel·lència professional mitjançant els coneixements, les habilitats i les actituds consubstancials tant al model assistència de la CSPT com al de la pròpia professió.

Composició