Comitè Institucional de Millora de la Pràctica Clínica

Missió

El Comitè Institucional de Millora de la Pràctica Clínica (CIMPC) té per missió promoure la millora de l'adequació de la pràctica clínica.

Composició