Tauler electrònic

L'e-TAULER (Tauler electrònic) és un servei del Consorci Administració Oberta de Catalunya que, en el cas del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell, possibilita la publicació i la gestió on-line de les seves ofertes de treball.

Es tracta d’una eina certificada que permet gestionar les evidències electròniques del procés de publicació per tal de garantir-ne el temps d'exposició i la integritat de la informació.

Les ofertes de treball que hi apareixen són les mateixes que trobareu al web del Parc Taulí, en els espais Convocatòria d’oferta pública (contracte fix) i a Altres processos de selecció.

Emparant-se en l'article 12 de la Llei 11/2007 LAESCP, l'e-TAULER pot ser l'únic mitjà de publicació, degudament regulat per l'ordenança d'administració electrònica o reglament. També pot oferir-se com a tauler complementari de l'ens.

Consulta l'Ordenança de serveis d'administració electrònica al BOP de Girona número 31, de 14 de febrer de 2014.