Convocatòria oberta d’oferta pública d’ocupació

De conformitat amb allò establert a la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals per l'Estat de 2017, i específicament el seu article 19.U.6, en relació a la Disposició Addicional 17na U i la Disposició Addicional 15na U. 4, aquesta convocatòria forma part de l’oferta pública d'ocupació del consorci corresponent als exercicis 2018 i 2019 publicada al DOGC de data 28 de desembre de 2017 (núm. 7524).

El consorci procedeix a la publicació de la seva oferta pública d’ocupació corresponent a l’exercici 2018 i que consisteix en la convocatòria per a la cobertura definitiva de les places que es detallen a l'anunci del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya DOGC (Veure apartat 2 del quadre).

La resolució de la convocatòria d’aquesta oferta pública d'ocupació comportarà el cessament del personal interí que ocupa les places actualment.

Presentació realitzada el dimarts 8 de gener de 2019 en relació a la convocatòria dels grups professionals 2, 3 i 7. Sessió informativa.

Aquí trobareu la sol.licitud de renúncia voluntària a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. indicant la referència de l'anunci de la convocatòria.

ATENCIÓ!: El Consell de Govern del Parc Taulí, en la sessió del passat 22 de maig, va procedir a aixecar la suspensió cautelar del procés de selecció dels grups professionals 2, 3 i 7, una vegada rebuts els informes sol·licitats, acordant la continuïtat dels processos de selecció en curs.

En els propers dies es reprendran els procediments en el punt en el qual van quedar abans de la seva suspensió.

1 2 3 4 5 6
Referència i
Lloc de treball / àmbit
Anunci, bases i documentació Tipus d'Inscripció* i data límit Llistat d'admissió i
Informació de citació
(proves i/o psicotècnic i/o entrevista)
Llistat de resultats de les fases i/o prelació Resolució
GP2
18_INF_CCSPT
18_INF_SM
18_LLE_HS

187 infermers/es,
4 llevadors/es

Llistat de places
Errates
Anunci DOGC
Bases
- Sol.licitud
- Declaració responsable
- Plantilla de mèrits curriculars
- Formulari ajuda a l'assignació (Infermer/a)
- Formulari ajuda a l'assignació (Llevador/a)
Personalment.
Dimarts, 5 de febrer de 2019 a les 14 h.

Llistat d'admissió

Informació proves


Torns de les proves actualitzat

 

Atenció: les entrevistes es poden citar per telèfon o mitjançant SMS. Aquí només apareixen les citades via SMS:

-Citació Infermers/es
-Citació UDIAT

Resultats definitius

 

5/06/2019: Inici procés preassignació de places. Us demanem que esteu pendent del telèfon per si han de contactar durant les properes tres setmanes.

 

GP2
Varies referències 


9 treballors/es
socials,

7 fisioterapeutes,

5 psicoterapeutes,
5 terapèuta
ocupacional,

3 logopedes,
2 optometristes,
1 podòleg/oga,

Llistat de places
Errates

Anunci DOGC
Bases
- Sol.licitud
- Declaració responsable
- Plantilla de mèrits
curriculars

Personalment.
Dimarts, 5 de febrer de 2019 a les 14 h.

Llistat d'admissió

Informació proves

 

Torns de les proves actualitzat

 

Atenció: les entrevistes es poden citar per telèfon o per SMS. Aquí només apareixen les cites per SMS:

-Citació optometristes
-Citació entrevistes fisioterapeutes, logopedes, terapeutes ocupacionals
-
Podòleg/oga

Resultats definitius

 

10/06/2019: Inici procés d'assignació de places. Us demanem que estigueu pendent del telèfon per si han de contactar durant les properes dues setmanes.

 

GP3.1

18_TCAI_CCSPT

98 tècnic/ques
de cures
d'auxiliar
d'infermeria (TCAI)

Llistat de places
Errates

Anunci DOGC
Bases
- Sol.licitud
- Declaració responsable
- Plantilla de mèrits
curriculars
- Formulari d'ajuda a l'assignació (TCAI)
Personalment.
Dimarts, 5 de febrer de 2019 a les 14 h.

Llistat d'admissió

Informació proves

 

Torns de proves actualitzat

 

Atenció: les entrevistes es poden citar per telèfon o per SMS. Aquí només apareixen les cites per SMS:

- Tècnic/ques de cures auxiliars d'infermeria

Respostes prova de coneixements

 

Resultats

 

Nota al.legacions

 

15 de juliol: publicació resultats definitius

 

GP3.2
Varies referències

20 tècnics/ques especialista sanitari (TEC)
Llistat de places

Errates

Anunci DOGC

Bases
- Sol.licitud
- Declaració responsable
-Plantilla de mèrits
curriculars
- Formulari d'ajuda a
l'assignació (TEC)

Personalment.
Dimarts, 5 de febrer de 2019 a les 14 h.

Llistat d'admissió

Informació proves

 

Torns de proves actualitzat

 

Atenció: les entrevistes es poden citar per telèfon o per SMS. Aquí només apareixen les cites per SMS:
-Citació UDIAT

Respostes prova de coneixements

 

Resultats

 

Nota al.legacions

 

15 de juliol: publicació resultats definitius

 

 

 
GP7
18_ASA_CCSPT

34 Auxiliars sanitaris
Llistat de places

Anunci DOGC
Bases

- Sol.licitud
- Declaració responsable
- Plantilla de mèrits
curriculars
- Formulari d'ajuda
a l'assignació
(Auxiliar sanitari)

Personalment.
Dimarts, 5 de febrer de 2019 a les 14 h.

Llistat d'admissió

Informació proves

 

Torns de proves actualitzat

 

Atenció: les entrevistes es poden citar per telèfon o per SMS. Aquí només apareixen les cites per SMS:

- Auxiliars sanitaris

Respostes prova de coneixements

 

Resultats

 

Nota al.legacions

 

15 de juliol: publicació resultats definitius

 
18_76_INT
2 Metges/metgesses
especialistes en
Medicina Intensiva

Anunci DOGC
Bases
 

Curriculum normalitzat

On line

Dimarts, 5 de febrer de 2019

Llistat d'admissió Prelació

Resolució 28/05/2019

Els mèrits curriculars es puntuaran segons el següent barem:  Barems

*Si el tipus d'inscripció és - Personalment - s'haurà de fer a la recepció de Recursos Humans: Edifici La Salut: laborables de 7:30h a 14:00h.

Si necessiteu informació podeu adreçar les vostres consultes al següent correu indicant la referència de l'anunci: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.