Enviar el currículum a la bústia de treball

Heu de tenir present que aquesta opció d'enviament del vostre currículum voluntàriament a la nostre bústia, en cap cas es considerarà que forma part d’un procés de selecció per places vacant. No es farà servir per anuncis de treball i convocatòries per la qual cosa caldrà seguir els processos que es determinin específicament i fer la inscripció oportuna amb la documentació i acceptació de les condicions que les regula.

El vostre currículum serà conservat, per als fins previstos, que en aquest cas tindrà una durada aproximada d'un any des de la seva recepció. Passat aquest periode es procedirà a la seva eliminació.

Per enviar el vostre currículum cliqueu en el següent enllaç: