Enviar el currículum a la bústia de treball

Heu de tenir present que aquesta opció d'enviament del vostre currículum voluntàriament a la nostra bústia, en cap cas es considerarà que forma part d’un procés de selecció per a places vacants. No es farà servir per a anuncis de treball ni convocatòries, la participació als quals requerirà seguir els processos que es determinin específicament i fer-hi la inscripció oportuna amb la documentació i acceptació de les condicions que la reguli.

El vostre currículum serà conservat el temps necessari per als fins previstos, que en aquest cas serà un any aproximadament des de la seva recepció. Passat aquest període es procedirà a la seva eliminació.

Per enviar el vostre currículum cliqueu en el següent enllaç: