Informació d'anuncis de treball i convocatòries

Els processos de selecció s'enmarcaran pel Codi de Selecció de la institució, l'objectiu del qual és establir una metodologia a través de procediments reglats.


Els processos de reclutament per interinatge(cobertura d'una vacant amb caràcter no fix per fer front a necessitats continuades) quant no s'especifiqui a l'anunci, les seves bases es complementaran de les bases tipus següents:


Anuncis de treball i convocatòries en curs:
En aquest apartat trobareu informació i documentació d’interés que es requerirà als diferents anuncis de treball. La informació sobre la convocatòria oberta d'oferta pública d'ocupació la trobareu en un bloc específic, amb aquest mateix nom, dins l'apartat de "Treballar amb nosaltres".

1 2 3 4 5 6
Referència i
Lloc de treball / àmbit
Anunci, bases i documentació Tipus d'Inscripció* i data límit Llistat d'admissió i
Informació de citació
(proves i/o psicotècnic i/o entrevista)
Llistat de prelació Resolució
18_68_ANE
Metges/Metgesses Especialistes en Anestesiologia i Reanimació
18_68_ANE On-line
(sine die)
    Parcial
18/09/2019
19_05_APT
Metges/Metgesses especialistes
Atenció prehospitalària terrestre
19_05_APT On-line
(sine die)
    Parcial
20/09/2019
19_38_CPED METGES/METGESSES ESPECIALISTES EN CIRURGIA PEDIÀTRICA 19_38_CPED On-line
(sine die)
     
19_50_VAS
FACULTATIU/IVA ESPECIALISTA EN ANGIOLOGIA I CIRURGIA VASCULAR
19_50_VAS On-line
(sine die)
     
19_54_URG
METGE/METGESSA ESPECIALISTA 
-ÀREA D'URGÈNCIES-
19_54_URG On-line
(sine die)
     
19_63_AP
1 METGE/METGESSA ESPECIALISTA EN PEDIATRIA Atenció Primària
19_63_AP On-line
(sine die)
     
19_64_AP
1 METGE/METGESSA ESPECIALISTA EN MEDICINA FAMILIAR I COMUNITÀRIA
Atenció Primària
19_64_AP On-line
(sine die)
     

19_62_DINF

DIRECTOR/A D'INFERMERIA

19_62_DINF

 

Bases

On-line

11/11/2019

 

     
19_58_OTC
1 TÈCNIC/TÈCNICA SUPERIOR
19_58_OTC On-line
21/10/2019
     
19_60_COT
1 FACULTATIU/IVA ESPECIALISTA EN CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA
19_60_COT On-line
10/10/2019
    15/10/2019
19_61_COT
1 FACULTATIU/IVA ESPECIALISTA
19_61_COT On-line
10/10/2019
    15/10/2019
19_57_PAT
METGE/METGESSA ESPECIALISTA EN ANATOMIA PATOLÒGICA
19_57_PAT On-line
04/10/2019
    11/10/2019
19_58_NEU
METGE/METGESSA ESPECIALISTA EN NEUROLOGIA
19_58_NEU On-line
29/09/2019
    30/09/2019
19_56_BBL
TITULAT/DA SUPERIOR AMB BIBLIOTECONOMIA I DOCUMENTACIÓ
19_56_BBL On-line
12/09/2019
     
19_46_GER
7 GEROCULTOR/A
19_46_GER On-line
17/07/2019
  Llistat de prelació 27/09/2019
19_47_AOF
1 AJUDANT OFICIS
-PERRUQUERIA-
19_47_AOF On-line
17/07/2019
    30/09/2019
19_48_ACU
1 AJUDANT CUINA
19_48_ACU On-line
17/07/2019
  Llistat de prelació 27/09/2019

*Si el tipus d'inscripció és  - Personalment -  s'haurà de fer a la recepció de Recursos Humans: Edifici La Salut: laborables de 7:30h a 14:00h.

Si necessiteu informació podeu adreçar les vostres consultes al següent correu indicant la referència de l'anunci.