Informació d'anuncis de treball i convocatòries

Els processos de selecció s'enmarcaran pel Codi de Selecció de la institució, l'objectiu del qual és establir una metodologia a través de procediments reglats.


Els processos de reclutament per interinatge(cobertura d'una vacant amb caràcter no fix per fer front a necessitats continuades) quant no s'especifiqui a l'anunci, les seves bases es complementaran de les bases tipus següents:


Anuncis de treball i convocatòries en curs:
En aquest apartat trobareu informació i documentació d’interés que es requerirà als diferents anuncis de treball. La informació sobre la convocatòria oberta d'oferta pública d'ocupació la trobareu en un bloc específic, amb aquest mateix nom, dins l'apartat de "Treballar amb nosaltres".

1 2 3 4 5 6
Referència i
Lloc de treball / àmbit
Anunci, bases i documentació Tipus d'Inscripció* i data límit Llistat d'admissió i
Informació de citació
(proves i/o psicotècnic i/o entrevista)
Llistat de prelació Resolució
18_68_ANE
Metges/Metgesses Especialistes en Anestesiologia i Reanimació
18_68_ANE On-line
(sine die)
    Parcial
30/11/2018
19_05_APT
Metges/Metgesses especialistes
Atenció prehospitalària terrestre
19_05_APT On-line
(sine die)
    Parcial
04/06/2019
19_28_SOC
Metge/Metgessa especialista 
Àmbit Sociosanitari
19_28_SOC On-line
(sine die)
     
19_38_CPED METGES/METGESSES ESPECIALISTES EN CIRURGIA PEDIÀTRICA 19_38_CPED On-line
(sine die)
     
19_50_VAS
FACULTATIU/IVA ESPECIALISTA EN ANGIOLOGIA I CIRURGIA VASCULAR
19_50_VAS On-line
(sine die)
     
19_56_BBL
TITULAT/DA SUPERIOR AMB BIBLIOTECONOMIA I DOCUMENTACIÓ
19_56_BBL On-line
12/09/2019
     
19_55_PAT
METGE/METGESSA ESPECIALISTA EN ANATOMIA PATOLÒGIA
19_55_PAT On-line
15/09/2019
     
19_53_OTC
METGE/METGESSA ESPECIALISTA EN MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA
19_53_OTC On-line
15/09/2019
     
19_54_URG
METGE/METGESSA ESPECIALISTA 
-ÀREA D'URGÈNCIES-
19_54_URG On-line
18/08/2019
     
19_51_MANP
1 OFICIAL/A MANTENIMENT
19_51_MANP On-line
04/08/2019
     
19_52_MANC
1 OFICIAL/A MANTENIMENT
19_52_MANC On-line
04/08/2019
     
19_46_GER
7 GEROCULTOR/A
19_46_GER On-line
17/07/2019
     
19_47_AOF
1 AJUDANT OFICIS
-PERRUQUERIA-
19_47_AOF On-line
17/07/2019
     
19_48_ACU
1 AJUDANT CUINA
19_48_ACU On-line
17/07/2019
     
19_31_GEN
1 FACULTATIU/IVA per a GENÈTICA CLÍNICA 
19_31_GEN On-line
15/06/2019
     
19_49_COT
FACULTATIU/IVA ESPECIALISTA EN CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA
19_49_COT On-line
14/07/2019
    19/07/2019
19_44_TRX
5 METGE/METGESSA ESPECIALISTA EN RADIODIAGNÒSTIC (Teletreball)
19_44_TRX

On-line
30/06/2019

    19/07/2019
19_34_APTIA
Metges/Metgesses Especialistes
Atenció prehospitalària aèria i terrestre 
19_34_APTIA On-line
16/06/2019
    11/07/2019
19_43_AP
3 METGE/METGESSA
Atenció Primària
19_43_AP On-line
30/06/2019
    11/07/2019
19_40_MIN
1 Titulat/ada Grau Superior (FUNCATH)
19_40_MIN On-line
19/06/2019
    04/07/2019
19_41_IMM
1 Titulat/ada Grau Superior (SPRINT-4-SEPSIS)
19_41_IMM On-line
19/06/2019
    04/07/2019
19_45_RXVI
1 METGE/METGESSA ESPECIALISTA EN RADIODIAGNÒSTIC
19_45_RXVI On-line
25/06/2019
    28/06/2019
19_42_SOC
METGE/METGESSA ESPECIALISTA
Àmbit Sociosanitari
19_42_SOC On-line
20/06/2019
    28/06/2019
19_39_COT
FACULTATIU ESPECIALISTA EN CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA- Pediàtric
19_39_COT On-line
16/06/2019
    26/06/2019

*Si el tipus d'inscripció és  - Personalment -  s'haurà de fer a la recepció de Recursos Humans: Edifici La Salut: laborables de 7:30h a 14:00h.

Si necessiteu informació podeu adreçar les vostres consultes al següent correu indicant la referència de l'anunci.