Informació d'anuncis de treball i convocatòries

Els processos de selecció s'enmarcaran pel Codi de Selecció de la institució, l'objectiu del qual és establir una metodologia a través de procediments reglats.


Els processos de reclutament per interinatge(cobertura d'una vacant amb caràcter no fix per fer front a necessitats continuades) quant no s'especifiqui a l'anunci, les seves bases es complementaran de les bases tipus següents:


Anuncis de treball i convocatòries en curs:

En aquest apartat trobareu informació i documentació d’interés que es requerirà als diferents anuncis de treball. La informació sobre la convocatòria oberta d'oferta pública d'ocupació la trobareu en un bloc específic, amb aquest mateix nom, dins l'apartat de "Treballar amb nosaltres".

1 2 3 4 5 6
Referència i
Lloc de treball / àmbit
Anunci, bases i documentació Tipus d'Inscripció* i data límit Llistat d'admissió i
Informació de citació
(proves i/o psicotècnic i/o entrevista)
Llistat de prelació Resolució
Enviament del currículum a la bústia per a tots els llocs de treball sense que hi hagi una convocatòria No hi ha

On-line
(sine die)

No hi ha No hi ha No hi ha
18_68_ANE
Metges/Metgesses Especialistes en Anestesiologia i Reanimació
18_68_ANE On-line
(sine die)
    Parcial
30/11/2018
19_05_APT
Metges/Metgesses especialistes
Atenció prehospitalària terrestre
19_05_APT On-line
(sine die)
    Parcial
1
0/04/2019
19_07_LAB
FACULTATIU ESPECIALISTA EN IMMUNOLOGIA
19_07_LAB On-line
(sine die)
     
19_23_TRX
6 METGES/ESSES ESPECIALISTES EN RADIODIAGNÒSTIC (Teletreball)
19_23_TRX  On_line
29/04/2019
     
19_22_RX
2 METGES/ESSES ESPECIALISTES EN RADIODIAGNÒSTIC
19_22_RX On-line
29/04/2019
     
19_21_PSI
Psicòlegs/ues 
19_21_PSI On-line
24/04/2019
     
19_20_SAP
CONSULTOR SAP HCM ERP
19_20_SAP On-line
28/04/2019
     
19_19_PSQ
Metges/Metgesses Especialistes
19_19_PSQ On-line
24/04/2019
     
19_18_DG
CAP D'ESTRATÈGIA I OPERACIONS
19_18_DG On-line
28/04/2019
     
19_13_COD
1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA SANITARI/ÀRIA - Documentació i Administració Sanitàries

19_13_COD

On-line
23/04/2019
     
19_16_CIMD
OPERADOR
19_16_CIMD On-line
10/04/2019
     
19_15_RED
1 Titulat/ada Grau Superior (Xarxa d'investigació REDISSEC)
19_15_RED On-line
08/4/2019
     
19_14_RCO
1 TITULAT/ADA GRAU SUPERIOR (Àrea de Recerca Clínica en Oncologia)
19_14_RCO On-line
03/04/2019
     
19_06_FAR
1 FARMACÒLEG/A CLÍNICA
19_06_FAR On_line
21/02/2019
     
19_11_RED
OFICIAL/OFICIALA DE SEGONA
19_11_RED On-line
12/03/2019
     
19_17_OTC
METGE/METGESSA ESPECIALISTA EN MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA
19_17_OTC On-line
10/04/2019
    16/04/2019
19_08_SDI
FACULTATIU ESPECIALISTA EN RADIODIAGNÒSTIC 
19_08_SDI  On-line
21/02/2019
No hi ha No hi ha 03/04/2019
19_01_SOC
Metges/Metgesses especialistes
Àmbit Sociosanitari
19_01_SOC On-line
31/03/2019
No hi ha No hi ha 03/04/2019
19_12_COT
FACULTATIU ESPECIALISTA EN CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA
19_12_COT On-line
15/03/2019
No hi ha No hi ha 21/03/2019

*Si el tipus d'inscripció és  - Personalment -  s'haurà de fer a la recepció de Recursos Humans: Edifici La Salut: laborables de 7:30h a 14:00h.

Si necessiteu informació podeu adreçar les vostres consultes al següent correu indicant la referència de l'anunci.