Informació d'anuncis de treball i convocatòries

Els processos de selecció s'enmarcaran pel Codi de Selecció de la institució, l'objectiu del qual és establir una metodologia a través de procediments reglats.


Els processos de reclutament per interinatge(cobertura d'una vacant amb caràcter no fix per fer front a necessitats continuades) quant no s'especifiqui a l'anunci, les seves bases es complementaran de les bases tipus següents:


Anuncis de treball i convocatòries en curs:

En aquest apartat trobareu informació i documentació d’interés que es requerirà als diferents anuncis de treball. La informació sobre la convocatòria oberta d'oferta pública d'ocupació la trobareu en un bloc específic, amb aquest mateix nom, dins l'apartat de "Treballar amb nosaltres".

1 2 3 4 5 6
Referència i
Lloc de treball / àmbit
Anunci, bases i documentació Tipus d'Inscripció* i data límit Llistat d'admissió i
Informació de citació
(proves i/o psicotècnic i/o entrevista)
Llistat de prelació Resolució
Enviament del currículum a la bústia per a tots els llocs de treball sense que hi hagi una convocatòria No hi ha

On-line
(sine die)

No hi ha No hi ha No hi ha
18_51_URG
Metges/Metgesses especialistes
Servei d'Urgències
18_51_URG On-line
(sine die)
    Parcial 
21/11/2018
18_68_ANE
Metges/Metgesses Especialistes en Anestesiologia i Reanimació
18_68_ANE On-line
(sine die)
    Parcial
30/11/2018
18_73_RCO
2 TITULATS/ADES GRAU SUPERIOR (Àrea de Recerca Clínica en Oncologia)
18_73_RCO On-line
2/1/2019
     
18_71_MAI 
1 TITULAT/ADA GRAU SUPERIOR per a l’Àrea de Malalties Infeccioses, SIDA i sèpsia
18_71_MAI On_line
20/12/2018
     
18_72_REU
TITULAT/ADA GRAU SUPERIOR, (amb funcions de Coordinació d’assaigs clínics en Reumatologia)
18_72_REU On-line
20/12/2018
     
18_70_SM
1 METGE/METGESSA ESPECIALISTA EN PSIQUIATRIA
18_70_SM  On-line
16/12/2018
     
18_69_SGG
2 Valoradors del SEVAD
1 Treballador/a Social de Discapacitat
18_69_SGG On-line
12/12/2018
     
18_63_GP1
Metges/Metgesses especialistes (Oncologia, Maxil·lofacial, Cirurgia General i Digestiva, Cardiologia, Medicina Intensiva. Activitat Prehospitalària Terrrestre, Medicina Interna. Servei de Malalties Infeccioses,Ginecologia i Obstetrícia)
18_63_GP1On-line
15/11/2018
     
(18_60_GAS)
Metge/essa especialista en Aparell Digestiu (gastroenterologia) 
18_60_GAS On-line
31/01/2019
     
18_62_FPTDERM
1 TITULAT/ADA GRAU SUPERIOR (Investigador/a de Dermatologia)
18_62_FPTDERM

On-line

05/11/2018

     
18_58_RCO
1 Tècnic/a Grau Superior (Àrea de Recerca Clínica en Oncologia)
18_58_RCO

On-line

16/10/2018

     
18_59_UIN
1 Tècnic/a Grau Mig (Unitat de Qualitat i Innovació)
18_59_UIN On-line
16/10/2018
     
18_67_ANE
4 Metges/Metgesses Especialistes en Anestesiologia i Reanimació
18_67_ANE On-line
26/11/2018
    28/11/2018
18_57_CIM (CIMD)
1 Programador/Programadora
1 Tècnic/Tècnica Suport
18_57_CIM On-line
15/11/2018
    19/11/2019
18_65_DOSI
DIRECCIÓ D'ORGANITZACIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ 
18_65_DOSI On-line
19/11/2018
    21/11/2018
18_64_SGG
Gerocultor/Gerocultora
Oficial/Oficiala Manteniment

18_64_SGG 
On-line
15/11/2018
    22/11/2018

18_48_DSA
Anestesista amb
funcions de
Director/a de Servei

18_48_DSA

 

Currículum normalitzat

On-line
12/09/2018

     

*Si el tipus d'inscripció és  - Personalment -  s'haurà de fer a la recepció de Recursos Humans: Edifici La Salut: laborables de 7:30h a 14:00h.

Si necessiteu informació podeu adreçar les vostres consultes al següent correu indicant la referència de l'anunci.