Informació d'anuncis de treball i convocatòries

Els processos de selecció s'enmarcaran pel Codi de Selecció de la institució, l'objectiu del qual és establir una metodologia a través de procediments reglats.


Els processos de reclutament per interinatge(cobertura d'una vacant amb caràcter no fix per fer front a necessitats continuades) quant no s'especifiqui a l'anunci, les seves bases es complementaran de les bases tipus següents:


Anuncis de treball i convocatòries en curs:

En aquest apartat trobareu informació i documentació d’interés que es requerirà als diferents anuncis de treball. La informació sobre la convocatòria oberta d'oferta pública d'ocupació la trobareu en un bloc específic, amb aquest mateix nom, dins l'apartat de "Treballar amb nosaltres".

1 2 3 4 5 6
Referència i
Lloc de treball / àmbit
Anunci, bases i documentació Tipus d'Inscripció* i data límit Llistat d'admissió i
Informació de citació
(proves i/o psicotècnic i/o entrevista)
Llistat de prelació Resolució
Enviament del currículum a la bústia per a tots els llocs de treball sense que hi hagi una convocatòria No hi ha

On-line
(sine die)

No hi ha No hi ha No hi ha
19_08_SDI
FACULTATIU ESPECIALISTA EN RADIODIAGNÒSTIC 
19_08_SDI  On-line
21/02/2019
     
19_07_LAB
FACULTATIU ESPECIALISTA EN IMMUNOLOGIA
19_07_LAB On-line
(sine die)
     
19_06_FAR
1 FARMACÒLEG/A CLÍNICA
19_06_FAR On_line
21/02/2019
     
19_05_APT
Metges/Metgesses especialistes
Atenció prehospitalària terrestre
19_05_APT On-line
(sine die)
     
19_01_SOC
Metges/Metgesses especialistes
Àmbit Sociosanitari
19_01_SOC On-line
(sine die)
     
18_51_URG
Metges/Metgesses especialistes
Servei d'Urgències
18_51_URG On-line
(sine die)
    Parcial 
21/01/2019
18_68_ANE
Metges/Metgesses Especialistes en Anestesiologia i Reanimació
18_68_ANE On-line
(sine die)
    Parcial
30/11/2018
18_78_PER
1 TITULAT/ADA GRAU SUPERIOR per a l’Àrea de Neurociències i Salut Mental
18_78_PER On-line
13/01/2019
     
18_77_RETOS
1 TITULAT/ADA GRAU MIG per a l’Àrea de Malalt Crític
18_77_RETOS On-line
13/01/2019
     
18_71_MAI 
1 TITULAT/ADA GRAU SUPERIOR per a l’Àrea de Malalties Infeccioses, SIDA i sèpsia
18_71_MAI On_line
20/12/2018
     
18_72_REU
TITULAT/ADA GRAU SUPERIOR, (amb funcions de Coordinació d’assaigs clínics en Reumatologia)
18_72_REU On-line
20/12/2018
     
19_02_LAB
Facultatiu especialista en 
Analisis Clínics
19_02_LAB On-line
30/01/2019
    31/01/2019
19_03_CIMD
Analista
19_03_CIMD On-line
30/01/2019
    31/01/2019
19_04_CIMD
Programador/programadora
19_04_CIMD On-line
30/01/2019
    31/01/2019

*Si el tipus d'inscripció és  - Personalment -  s'haurà de fer a la recepció de Recursos Humans: Edifici La Salut: laborables de 7:30h a 14:00h.

Si necessiteu informació podeu adreçar les vostres consultes al següent correu indicant la referència de l'anunci.