Informació d'anuncis de treball i convocatòries

Els processos de selecció s'enmarcaran pel Codi de Selecció de la institució, l'objectiu del qual és establir una metodologia a través de procediments reglats.


Anuncis de treball i convocatòries en curs:

En aquest apartat trobareu informació i documentació d’interés que es requerirà als diferents anuncis de treball. La informació sobre la convocatòria oberta d'oferta pública d'ocupació la trobareu en un bloc específic, amb aquest mateix nom, dins l'apartat de "Treballar amb nosaltres".

1 2 3 4 5 6
Referència i
Lloc de treball / àmbit
Anunci, bases i documentació Tipus d'Inscripció* i data límit Llistat d'admissió i
Informació de citació
(proves i/o psicotècnic i/o entrevista)
Llistat de prelació Resolució
Enviament del currículum a la bústia per a tots els llocs de treball sense que hi hagi una convocatòria No hi ha

On-line
(sine die)

No hi ha No hi ha No hi ha
18_58_RCO
1 Tècnic/a Grau Superior (Àrea de Recerca Clínica en Oncologia)
18_58_RCO

On-line

16/10/2018

     
18_59_UIN
1 Tècnic/a Grau Mig (Unitat de Qualitat i Innovació)
18_59_UIN On-line
16/10/2018
     
18_55_RX
3 METGES/SSES ESPECIALISTES EN RADIODIAGNÒSTIC
18_55_RX On-line
16/10/2018
     
18_54_ORL
1 Metge/metgessa especialista en Otorinolaringologia
18_54_ORL On-line
30/09/2018
     
18_51_URG
Metges/metgesses especialistes
Servei d'Urgències
18_51_URG On-line
(sine die)
     
18_49_DCP
Cirurgià/ana Pediatrica
amb funcions de
Director/a de Servei

18_49_DCP

 

Currículum normalitzat

On-line
12/09/2018
     

18_48_DSA
Anestesista amb
funcions de
Director/a de Servei

18_48_DSA

 

Currículum normalitzat

On-line
12/09/2018

     
18_45_INF Infermeria
  • Hospital de Sabadell
  • Salut Mental
  • Atenció Primària

 

18_45_INF On-line
13/06/2018

Llistat d'admissió
 

 

Llistat definitiu  
18_30_FIS
11 Fisioterapeutes Servei de Medicina Física i Rehabilitadora
18_30_FIS On-line
21/09/2018
  Llistat de prelació  
(18_60_GAS)
Metge/essa especialista en Aparell Digestiu (gastroenterologia) 
18_60_GAS On-line
31/01/2019
     
18_52_FAR 
Farmacèutic/a especialista en farmàcia hospitalària
18_52_FAR On-line
17/09/2018
    17/10/2018
18_50_NEF Metge/metgessa especialista Nefrologia 18_50_NEF On-line
27/09/2018
Llistat d'admissió   02/10/2018
18_56_PSG
Ajudant/a d'oficis
(Sabadell Gent Gran)
18_56_PSG On-line
27/09/2018
Llistat d'admissió   02/10/2018
18_53_VAS
1 Metge/metgessa especialista en Angiologia i Cirurgia Vascular
18_53_VAS On-line
13/09/2018
    19/09/2018

*Si el tipus d'inscripció és  - Personalment -  s'haurà de fer a la recepció de Recursos Humans: Edifici La Salut: laborables de 7:30h a 14:00h.

Si necessiteu informació podeu adreçar les vostres consultes al següent correu indicant la referència de l'anunci.