Anuncis de treball i convocatòries

En aquest apartat trobareu informació i documentació d’interés que es requerirà als diferents anuncis de treball.

Els processos de selecció s'enmarcaran pel Codi de Selecció de la institució, l'objectiu del qual és establir una metodologia a través de procediments reglats.

Els processos de reclutament per interinatge (cobertura d'una vacant amb caràcter no fix per fer front a necessitats continuades) quant no s'especifiqui a l'anunci, les seves bases es complementaran de les bases tipus següents:

Convocatòria extraordinària d'infermer/a de vacants per contingències (bossa d'hores)
Referència/
Lloc de treball
Anunci, bases i documentació

Inscripció /

Data termini

Llistat admissió /
Informació procés
Prelació Resolució
CONTIN_INF2020
121 Infermeres/rs

- Bases

 

- FAQS Preguntes Freqüent


- Annex 1. Sol.licitud d'admissió i declaració responsable.


- Annex 2.   Full d'Autoevaluació.

On-line (aquí)

(NOTA: Quan es demani pujar "Document: CV" heu d'adjuntar la documentació de l'apartat 5.4 de les bases)

 

28 octubre de 2020

 

 

 

   


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informació sobre la convocatòria interna de Mobilització Horitzontal la trobareu a la intranet (Direcció de Recursos Humans/Selecció).

Informació sobre oferta pública d'ocupació (contractació indefinida) la trobareu a un bloc específic, amb aquest mateix nom, dins l'apartat de "Treballar amb nosaltres/Convocatòria Oberta d'Oferta Pública d'Ocupació".

Anuncis de treball
Referència /
Lloc de treball /
Àmbit
Anunci /
Bases /
Documentació

Inscripció /

Data termini

Llistat admissió /
Informació procés
Prelació Resolució
20_91_CAPINF
INFERMER/A
CAP D’ÀREA RECERCA, INNOVACIÓ I DOCÈNCIA
20_91_CAPINF ÀREA RECERCA, INNOVACIÓ I DOCÈNCIA On-line
13/12/2020
     
20_91_CAPINF
INFERMER/A
CAP D’ÀREA D'URGÈNCIES
20_91_CAPINF
ÀREA URGÈNCIES
On-line
13/12/2020
     
20_91_CAPINF
INFERMER/A
CAP D’ÀREA PACIENT QUIRÚRGIC
20_91_CAPINF ÀREA PACIENT QUIRÚRGIC On-line
13/12/2020
     
20_91_CAPINF
INFERMER/A
CAP D’ÀREA PACIENT FRÀGIL I DEPENDENT
20_91_CAPINF ÀREA PACIENT FRÀGIL I DEPENDENT On-line
13/12/2020
     
20_85_DER
FACULTATIU/IVA ESPECIALISTA EN DERMATOLOGIA MEDICOQUIRÚRGICA I VENEREOLOGIA
20_85_DER On-line
21/12/2020
     

20_93_PSQ

2 METGES/ESSES ESPECIALISTES EN PSIQUIATRIA

20_93_PSQ On-line
13/12/2020
     
20_92_PED
1 PLAÇA DE METGE/ESSA ESPECIALISTA EN PEDIATRIA
20_92_PED On-line
08/12/2020
     
20_75_MAN
1 OFICIAL/A MANTENIMENT
20_75_MAN On-line
08/12/2020
     
20_89_OINF
3 OPERADORS/RES INFORMÀTICS
20_89_OINF On-line
30/11/2020
     
20_84_PADES
1 METGE/SSA ESPECIALISTA EN MEDICINA FAMILIAR I COMUNITÀRIA
20_84_PADES On-line
30/11/2020
     
20_73_FCR
1 TÈCNIC/A GRAU SUPERIOR (Unitat d’Assaigs Clínics)
20_73_FCR On-line
30/11/2020
     
20_88_MIN
4 METGES/SSES ESPECIALISTA EN MEDICINA INTENSIVA
20_88_MIN On-line
Sine die
     
20_86_CIR
FACULTATIU/IVA ESPECIALISTA EN CIRURGIA GENERAL I DE L’APARELL DIGESTIU
20_86_CIR On-line
fins a cobertura
     
19_50_VAS
FACULTATIU/IVA ESPECIALISTA EN ANGIOLOGIA I CIRURGIA VASCULAR
19_50_VAS On-line
fins a cobertura

 
     
20_23_URG
METGE/METGESSA ESPECIALISTA 
-ÀREA D'URGÈNCIES-
20_23_URG On-line
fins a cobertura
     
20_32_ANE
METGES/SSES ESPECIALISTA
EN ANESTESIOLOGIA I REANIMACIÓ
20_32_ANE On-line
fins a cobertura
     
20_64_MFR
METGE/METGESSA ESPECIALISTA EN MEDICINA FÍSICA I REHABILITACIÓ
20_64_MFR On-line
fins a cobertura
     
20_68_PREH
METGES/METGESSES ESPECIALISTES EN PREHOSPITALÀRIA TERRESTRE (adscrita a l’Àrea d’Atenció al Malalt Crític)
20_68_PREH On-line
fins a cobertura
     
20_87_ADMOTC
1 OFICIAL/A ADMINISTRATIU/VA
(Oficina Cribratge de Càncer)
20_87_ADMOTC On-line
24/11/2020
 
     
20_82_SDI
METGES/SSES ESPECIALISTES EN RADIODIAGNÒSTIC
20_82_SDI On-line
16/11/2020
     
20_80_PED
1 PLAÇA EN URGÈNCIES PEDIÀTRIQUES
20_80_PED On-line
13/11/2020
     
20 _81_FPD_RED
1 OFICIAL/A ADMINISTRATIU/VA
20 _81_FPD_RED On-line
11/11/2020
     
20_79_DASS
DIRECTOR/A ASSISTENCIAL

Anunci 20_79_DASS
 

Bases

On-line
10/11/2020
     
20_78_PCL
1 PSICÒLEG/A ESPECIALISTA EN PSICOLOGIA CLÍNICA
20_78_PCL On-line
06/11/2020
     
20_71_MIN
2 METGES/METGESSES ESPECIALISTES EN MEDICINA INTERNA (Unitat de Pacient Crònic Complex)
20_71_FAR
 
On-line
30/10/2020
    Resolució 05/11/2020
20_77_CIM
1 PROGRAMADOR/ PROGRAMADORA (Centre d'Imatge Mèdica Digital)
20_77_CIM On-line
26/10/2020
     
20_76_ADG
 1 FACULTATIU/IVA ESPECIALISTA EN APARELL DIGESTIU
20_76_ADG On-line
25/10/2020
    Resolució 29/10/2020
20_65_NEF
FACULTATIU/IVA ESPECIALISTA EN NEFROLOGIA
20_65_NEF On-line
23/10/2020
    Resolució 29/10/2020
20_72_FDE
1 TÈCNIC/A GRAU SUPERIOR (Investigador/a en psicoendocrinologia)
20_72_FDE On-line
19/10/2020
    Resolució 05/11/2020
20_74_PED_ATC
2 PLACES DE CONTRACTE DE GUÀRDIES EN URGÈNCIES PEDIÀTRIQUES
20_74_PED_ATC On-line
16/10/2020
    Resolució 29/10/2020
20_66_SDI
METGE/SSA ESPECIALISTA EN RADIODIAGNÒSTIC
20_66_SDI On-line
15/10/2020
    Resolució 29/10/2020

20_58_SDI

3 METGES/SSES
ESPECIALISTES EN
RADIODIAGNÒSTIC

20_58_SDI On-line
14/10/2020
    Resolució 29/10/2020
20_70_FAR
FARMACÈUTIC/A ESPECIALISTA EN FARMÀCIA HOSPITALÀRIA
20_70_FAR On-line
08/10/2020
    Resolució 29/10/2020

20_69_AP_PED

METGE/METGESSA ESPECIALISTA EN PEDIATRIA

20_69_AP_PED On-line
08/10/2020
    Resolució 29/10/2020
20_67_TSB
1 TÈCNIC/A GRAU SUPERIOR (BIBLIOTECA)
20_67_TSB On-line
08/10/2020
    Resolució 05/11/2020
20_62_IFSM
2 INFERMERS/INFERMERES
AMBIT SALUT MENTAL
20_62_IFSM On-line
04/10/2020
    Resolució 05/11/2020

20_61_PCL

1 PSICÒLEG/PSICÒLOGA
ESPECIALISTA EN PSICOLOGIA CLÍNICA

20_61_PCL On-line
04/10/2020
    Resolució 05/11/2020

20_60_PSQ

2 METGES/SSES ESPECIALISTES EN PSIQUIATRIA

20_60_PSQ On-line
04/10/2020
    Resolució 05/11/2020
20_63_PED
2 METGES/METGESSES ESPECIALISTES EN PEDIATRIA
(Neonatologia i pediatria hospitalària)
20_63_PED On-line
02/10/2020
    Resolució 29/10/2020

20_57_MINF

METGE/SSA ESPECIALISTA EN
MEDICINA INTERNA
(INFECCIOSES)

20_57_MINF On-line
23/09/2020
    Resolució 29/10/2020

20_59_FCEM

TÈCNIC/A GRAU SUPERIOR: 

(CIENTÍFIC/A EMPRENEDOR/A)

20_59_FCEM On-line
14/09/2020
    Resolució 05/11/2020

20_49_FQU

GRAU UNIVERSITARI MIG O
SUPERIOR: 

UNITAT DE QUALITAT

20_49_FQU On line
01/09/2020
     

20_48_FCI
TÈCNIC/A GRAU SUPERIOR:
CAP INNOVACIÓ

20_48_FCI On line
01/09/2020
     

20_47_FAD

ADJUNT/A A LA DIRECCIÓ
CIENTÍFICA

20_47_FAD On line
01/09/2020
     
20_50_TJC
1 TÈCNIC/A GRAU SUPERIOR COORDINACIÓ OFICINA TÈCNICA JURÍDICA 
20_50_TJC On line
31/08/2020
    Resolució 29/10/2020

20_38_INF_IRAS
2 INFERMERS/INFERMERES 

CONTROL D'INFECCIONS

20_38_INF_IRAS On line
 17/08/2020
    Resolució 27/10/2020

20_46_FPT TSA

2 TÈCNICS/QUES SUPERIOR: ANALISTA PROGRAMADOR/A

20_46_FPT TSA

On line

15/08/2020
 

     

Si necessiteu informació podeu adreçar les vostres consultes al següent correu indicant la referència de l'anunci.