Informació d'anuncis de treball i convocatòries

Els processos de selecció s'enmarcaran pel Codi de Selecció de la institució, l'objectiu del qual és establir una metodologia a través de procediments reglats.


Anuncis de treball i convocatòries en curs:

En aquest apartat trobareu informació i documentació d’interés que es requerirà als diferents anuncis de treball. La informació sobre la convocatòria oberta d'oferta pública d'ocupació la trobareu en un bloc específic, amb aquest mateix nom, dins l'apartat de "Treballar amb nosaltres".

1 2 3 4 5 6
Referència i
Lloc de treball / àmbit
Anunci, bases i documentació Tipus d'Inscripció* i data límit Llistat d'admissió i
Informació de citació
(proves i/o psicotècnic i/o entrevista)
Llistat de prelació Resolució

18_26_GP1

10 Metges/metgesses
especialistes

Serveis mèdics i
dispositius
assistencials

18_26_GP1

On-line

27/08/2018

     
18_51_URG
Metges/metgesses especialistes
Servei d'Urgències
18_51_URG On-line
(sine die)
     
18_49_DCP
Cirurgià/ana Pediatrica
amb funcions de
Director/a de Servei

18_49_DCP

 

Currículum normalitzat

On-line
12/09/2018
     

18_48_DSA
Anestesista amb
funcions de
Director/a de Servei

18_48_DSA

 

Currículum normalitzat

On-line
12/09/2018

     

18_29_LOG

1 Logopeda
Centre de
Desenvolupament
i d'Atenció Precoç

18_29_LOG

On-line
23/7/2018

Llistat d'admissió 18_29_LOG Llistat 19_29_LOG assignació
(26/7/2018)

18_28_FAR

Diversos

Farmàcia

18_28_FAR

On-line

06/07/2018

Llistat d'admissió 18_28_FAR
Llistat
18_28_FAR
assignació

(24/7/2018)
18_45_INF Infermeria
  • Hospital de Sabadell
  • Salut Mental
  • Atenció Primària

 

18_45_INF On-line
13/06/2018

Llistat d'admissió
 

Informació prova
psicotècnic (7/7/2018) i
entrevistes (setembre)


Horari psicotècnic

   
         

 

*Si el tipus d'inscripció és  - Personalment -  s'haurà de fer a la recepció de Recursos Humans: Edifici La Salut: laborables de 7:30h a 14:00h.

Si necessiteu informació podeu adreçar les vostres consultes al següent correu indicant la referència de l'anunci.