Informació d'anuncis de treball i convocatòries

Els processos de selecció s'enmarcaran pel Codi de Selecció de la institució, l'objectiu del qual és establir una metodologia a través de procediments reglats.


Els processos de reclutament per interinatge(cobertura d'una vacant amb caràcter no fix per fer front a necessitats continuades) quant no s'especifiqui a l'anunci, les seves bases es complementaran de les bases tipus següents:


Anuncis de treball i convocatòries en curs:
En aquest apartat trobareu informació i documentació d’interés que es requerirà als diferents anuncis de treball. La informació sobre la convocatòria oberta d'oferta pública d'ocupació la trobareu en un bloc específic, amb aquest mateix nom, dins l'apartat de "Treballar amb nosaltres".

1 2 3 4 5 6
Referència i
Lloc de treball / àmbit
Anunci, bases i documentació Tipus d'Inscripció* i data límit Llistat d'admissió i
Informació de citació
(proves i/o psicotècnic i/o entrevista)
Llistat de prelació Resolució
18_68_ANE
Metges/Metgesses Especialistes en Anestesiologia i Reanimació
18_68_ANE On-line
(sine die)
    Parcial
02/12/2019
19_05_APT
Metges/Metgesses especialistes
Atenció prehospitalària terrestre
19_05_APT On-line
(sine die)
    Parcial
20/09/2019
19_38_CPED METGES/METGESSES ESPECIALISTES EN CIRURGIA PEDIÀTRICA 19_38_CPED On-line
(sine die)
     
19_50_VAS
FACULTATIU/IVA ESPECIALISTA EN ANGIOLOGIA I CIRURGIA VASCULAR
19_50_VAS On-line
(sine die)
     
19_54_URG
METGE/METGESSA ESPECIALISTA 
-ÀREA D'URGÈNCIES-
19_54_URG On-line
(sine die)
     
19_63_AP
2 METGE/METGESSA ESPECIALISTA EN PEDIATRIA Atenció Primària
19_63_AP On-line
(sine die)
     
19_64_AP
1 METGE/METGESSA ESPECIALISTA EN MEDICINA FAMILIAR I COMUNITÀRIA
Atenció Primària
19_64_AP On-line
(sine die)
     
19_69_PSQSM
3 FACULTATIU/IVA ESPECIALISTA EN PSIQUIATRIA  2 PSICÒLEG/PSICOLOGA CLÍNIC
19_69_PSQSM On-line
(sine-die)
     

19_77_ADMF
1 OFICIAL/A ADMINISTRATIU/IVA - GESTOR/A ECONÒMIC/A DE PROJECTES

19_77_ADMF On-line
31/12/2019
     

19_74_INFQ
10 INFERMERS/INFERMERES 
Àmbit quirúrgic

19_74_INFQ On-line
31/12/2019
     
19_73_RX
3 METGES/ESSES ESPECIALISTES EN RADIODIAGNÒSTIC
19_73_RX On-line
16/12/2019
     
19_71_UCIP
1 METGE/METGESSA ESPECIALISTA EN PEDIATRIA
19_71_UCIP On-line
15/12/2019
     
19_75_PNEU
1 TITULAT/TITULADA GRAU SUPERIOR
19_75_PNEU On-line
15/12/2019
     
19_59_ADM
1 OFICIAL/A ADMINISTRATIU/IVA
19_59_ADM On-line
19/11/2019
     
19_66_PSQ
2 METGE/METGESSA ESPECIALISTA EN PSIQUIATRIA
19_66_PSQ On-line
12/11/2019
     
19_67_PSI
2 PSICÒLEG/PSICOLOGA CLÍNIC/A
19_67_PSI On-line
12/11/2019
     

19_62_DINF

DIRECTOR/A D'INFERMERIA

19_62_DINF

 

Bases

On-line

11/11/2019

 

     
19_68_INFSM
2 INFERMER/INFERMERA ESPECIALISTA EN SALUT MENTAL
19_68_INFSM On-line
12/11/2019
    03/12/2019
19_70_TGS
1 TITULAT/TITULADA GRAU SUPERIOR
19_70_TGS On-line
14/11/2019
    20/11/2019
19_71_SOC
1 METGE/METGESSA ESPECIALISTA EN GERIATRIA - Àmbit Sociosanitari
19_71_SOC On-line
10/11/2019
    12/11/2019
19_65_MFAR
2 MOSSO/MOSSA DE MAGATZEM
19_65_MFAR On-line
03/11/2019
    07/11/2019

*Si el tipus d'inscripció és  - Personalment -  s'haurà de fer a la recepció de Recursos Humans: Edifici La Salut: laborables de 7:30h a 14:00h.

Si necessiteu informació podeu adreçar les vostres consultes al següent correu indicant la referència de l'anunci.