Objectius

  • Promoure la cultura de la salut entre els pacients i la família, el personal i la comunitat.
  • Realitzar intervencions per a la millora de la salut i benestar laboral del professionals de la institució.
  • Difondre les bones pràctiques que es realitzen entre els pacients, personal i comunitat.
  • Generar evidència científica sobre els resultats en promoció de la salut.
  • Impulsar la formació en promoció de la salut als professionals assistencials.
  • Establir aliances amb altres entitats.