Pressupostos aprovats, executats i liquidats

Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell

Sabadell Gent Gran Centre de Serveis, SA

Fundació Institut d'Investigació i Innovació Parc Taulí

 

NOTA: Any 2021Pròrroga. La Llei de finances públiques de Catalunya estableix que, si per qualsevol motiu l’1 de gener el pressupost no està aprovat, es considera prorrogat automàticament el de l’any anterior en els seus crèdits inicials.

Actualització: anual.

Format: PDF.