Presentació

El Centre d’Imatge Mèdica Digital (CIMD) és un centre especialitzat en el desenvolupament d’aplicacions informàtiques orientades a la captació, l’ arxiu i la transmissió d’imatges digitals, així com de tota la informació generada pels Serveis diagnòstics. Ens avala la nostra experiència de més de 15 anys en el món de la radiologia digital. Desenvolupem aplicacions d’emmagatzematge (PACS RAIM SERVER), visualització d’imatges mèdiques (RAIM Viewer), sistemes d’informació radiològica (SISD) i d’anatomia patològica.

 

Responsable del Centre d'Imatge Mèdica Digital (CIMD)

Josep Fernández