Presentació

El laboratori es el servei d’anàlisis clíniques de la UDIAT-CD S.A., empresa de la Corporació Sanitària Parc Taulí que centralitza tots els serveis diagnòstics integrats amb el procés assistencial amb l’objectiu d’obtenir efectes sinèrgics que suposen una major eficàcia, efectivitat i eficiència diagnòstica.

Directora del Servei de Laboratori

Mª Luz Muñoz Marín