Ecografies

Biòpsia per ecografia mama

Ecografia axil·lar

Ecografia contrast

Ecografia mama

Elastografia

Gangli sentinella

Punció axil·lar

Punció mama