Presentació

Aquest servei assistencial està integrat en el catàleg de prestacions de la Corporació Sanitària Parc Taulí.

 

Director del Servei de Diagnòstic per la Imatge

Joan Perendreu Sans