Podeu consultar les visites i les proves programades a les consultes externes i hospitals de dia del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí, excepte de l'ambulatori CAP Can Rull

Per consultar la programació de les mamografies de cribratge, cal contactar directament amb l'Oficina Tècnica de Cribratge de Càncer: 93 723 87 79 i 93 724 06 25 - prevenciomama@tauli.cat

Aquesta programació pot variar, per això us recomanem que ho reviseu el dia abans de la visita o de la realització de la prova.

Per accedir a aquesta informació cal que introduïu el vostre codi d'identificació personal (CIP), tal com mostra a la imatge.


Introduïu el codi d'identificació personal (CIP)En cas que no disposeu de la targeta sanitària individual dirigiu-vos al vostre centre d'atenció primària (CAP), perquè us la faciliti.

Per a qualsevol canvi o consulta contacteu amb Programació telefònica:

(Els missatges adreçats a aquest correu es responen en el següents horaris: de dilluns a dijous, de 9 a 17 h, i divendres de 9 a 15 h)