Salut Mental
i Addiccions

Salut Mental i Addiccions en xifres

 

 

Activitat global

Activitat global

  2020 2021
Altes
Altes 1.192 1.310
Estada mitjana 16,55 17,39
Total altes
1.192 1.310


 

 

 

 

 

 

  2020 2021
Consultes externes
Primeres visites adults 3.922 5.783
Visites successives adults 62.657 55.589
Visites adults 66.579 61.372
Primeres visites infants i joves 1.964 2.704
Visites successives infants i joves 27.860 26.791
Visites infants i joves 29.824 29.495
Total consultes externes 96.403 90.867

 

  2020 2021
Hospitals de dia
Sessions HD Adults 3.577 3.340
Sessions HD infantil i juvenil 2.532 3.060
Total sessions hospitals de dia 6.109 6.400
  2020 2021
Rehabilitació comunitària
Sessions del Servei rehabilitador comunitari Antaviana 7.484 9.488

 

  2020 2021
Programa de metadona
Tractaments de manteniment de metadona 9.340 8.805

Mitjana d'activitat diària

Mitjana d'activitat diària

Dades corresponents a 2021

Consultes externes

413

2020: 438

Consultes externes adults

279

2020: 303

Consultes externes infants

134

2020 136

Sessions hospitals de dia

29

2020: 28