Salut Mental
i Addiccions

Salut Mental i Addiccions en xifres

 

 

Activitat global

Activitat global

  2018 2019
Altes
Altes 1.308 1.281
Estada mitjana 15,10 15,96
Total altes
1.308 1.281


 

 

 

 

 

 

  2018 2019
Consultes externes
Primeres visites adults 3.442 3.840
Visites successives adults 50.716 52.524
Visites adults 54.158 56.364
Primeres visites infants i joves 2.029 20.017
Visites successives infants i joves 25.474 27.592
Visites infants i joves 27.503 29.609
Total consultes externes 81.661 85.973

 

  2018 2019
Hospitals de dia
Sessions HD Adults 6.164 5.452
Sessions HD infantil i juvenil 2.342 2.629
Total sessions hospitals de dia 8.506 8.081
  2018 2019
Rehabilitació comunitària
Sessions del Servei rehabilitador comunitari Antaviana 11.077 11.273

 

  2018 2019
Programa de metadona
Tractaments de manteniment de metadona 9.663 10.133

Mitjana d'activitat diària

Mitjana d'activitat diària

Dades corresponents a 2019

Consultes externes

391

2018: 371

Consultes externes adults

256

2018: 246

Consultes externes infants

135

2018: 125

Sessions hospitals de dia

37

2018: 39