Us presentem el Parc Taulí Saludable

1024 167 Gema Navarro Rubio

Coincidint amb l’estrena d’aquest nou blog, us presentem què és el Parc Taulí Saludable i quines són les seves principals línies estratègiques.

Vam néixer al 2017, com a centre promotor de Xarxa Catalana d’Hospitals Promotors de la salut i la International Network Health Promoting Hospitals i una mica abans al 2013 com empresa saludable dintre de la Xarxa d’Empreses Saludables i a la European Network for workplace health promotion.

Un centre promotor de la salut implica que, a més de les activitats de salut que li són pròpies, participa activament en la millora de la salut de la seva població; promou la salut entre els pacients, promou la salut entre el personal, promou la salut entre la comunitat; mitjançant accions, intervencions, mètodes i recomanacions orientades a prevenir les malalties més prevalents i educació de la població en relació a la salut, amb la finalitat de aconseguir coneixements i les habilitats que els hi permeti millorar la seva salut, tant dels individus com col·lectivament.

La promoció de la salut és un part integral de la salut pública, centrada en desenvolupar condicions socials adequades per desenvolupar una millor salut que faciliti una societat pròspera, productiva i equitativa. La promoció de la salut està basada en el concepte de salutogènesi i prioritza l’anàlisi i desenvolupament de les persones, de la població. La teoria de la salutogènesis es basa en que cada persona té la capacitat de millorar la seva pròpia salut i qualitat de vida; li donen un paper actiu a cada persona en la seva cura de la salut i en la modificació de conductes per arribar a desenvolupar estils de vida saludables.

Així doncs, veiem que la promoció de la salut significa anar més enllà de la prevenció dels riscos laborals i la vigilància de la seva repercussió en l’estat de salut. La salut ha de ser contemplada de forma global en les seves vessants física, mental i social com un conjunt de recursos i capacitats físiques i psicològiques per a la vida diària. Partint de la base que tenir un bon nivell de salut suposa tenir-ne cura personal, pot ser promoguda des de diferents àmbits socials, un dels quals és el lloc de treball.

El repte, doncs, dels professionals sanitaris, és oferir els instruments necessaris en la promoció de la salut per capacitar als pacients treballadors i ciutadans a tenir cura de la seva salut.

Les bones pràctiques saludables les agrupen en 4 eixos:

 • Activitat física
 • Alimentació saludable
 • Benestar emocional i social
 • Prevenció de factors de risc

I les línies estratègiques a seguir són:

 • Difondre l’estratègia i difusió de la promoció de la salut entre els pacients, treballadors i ciutadans de Sabadell.
 • Crear cultura de salut amb la participació activa de directius, treballadors, usuaris, ciutadania i els seus representants.
 • Impulsar la incorporació de conceptes, valors, estratègies, estàndards i indicadors a l’estructura organitzativa.
 • Millorar les competències de promoció de la salut entre els professionals.
 • Promoció de la sostenibilitat del medi ambient.
 • Promoure accions que augmentin la satisfacció dels treballadors i millorin el clima laboral.
 • Intervenir en aquells comportaments organitzatius i en les condicions de treball que permetin millorar el benestar laboral.
 • Establir una política de desenvolupament personal i professional basada en competències i en l’adequació al lloc de treball.
 • Generar evidència científica sobre els resultats en promoció de la salut.
 • Establir aliances amb altres entitats.

Al 2018 vam rebre una ajuda de la xarxa de promoció de la salut per impulsar la recerca i hem iniciat una línea de treball que consisteix en una intervenció formativa que pretén centrar els esforços en empoderar als professionals per millorar la seva autoeficàcia  a la cura de la seva pròpia salut, proporcionar eines pràctiques per desenvolupar un estil de vida saludable e incorporar aquestes eines a  la vida quotidiana.

Al Parc Taulí Saludable tenim cura dels nostres pacients, dels nostres professionals i de la nostra comunitat!

També us convidem a visitar el nostre espai web: http://www.tauli.cat/tauli/saludable

Gema Navarro Rubio

Doctora en Medicina i Cirurgia, especialista en Medicina Preventiva i Salut Pública, professora associada de Medicina a la UAB. Coordinadora del Parc Taulí Saludable i metge de la Unitat Funcional de Seguretat del Pacient. Interessada en promoure la cultura de la salut entre els pacients, família, professionals i comunitat.

Totes les entrades de: Gema Navarro Rubio
2 comentaris

Deixar una resposta

El teu compte de correu no es publicarà.