Presentació

El Parc Taulí està adherit a la Xarxa d’Empreses Saludables i a l'European Network for Workplace Health Promotion (ENWHP) des de 2013. Des de febrer del 2017 també forma part de la Xarxa Catalana d'Hospitals Promotors de la salut i la International Network of Health Promoting Hospitals.

Què significa ser un centre promotor de la salut?

Ser centre promotor de la salut implica que, a més de les activitats de salut pròpies:

  • Es participa activament en la millora de la salut de la seva població i dels seus professionals.
  • Es promou el coneixement de la salut entre els pacients i família, el personal i la comunitat.
  • Es millora la comunicació entre els professionals de la salut i pacients, aconseguint un entorn sanitari més saludable.
  • Es contribueix a l'empoderament dels pacients, família personal i comunitat a tenir cura de la seva pròpia salut.
  • Es manté una política de millora de la salut i del benestar dels professionals.
  • A banda de millorar directament la qualitat de vida dels professionals, de retruc millora la qualitat del servei que donem als nostres ciutadans.
  • Es realitzen accions, intervencions, mètodes i recomanacions orientades a prevenir les malalties més prevalents.
  • Es desenvolupen tasques d'educació de la població en relació a la salut, amb la finalitat de aconseguir que la població adquireixi els coneixements i les habilitats que els hi permetin millorar la seva salut.