Presentació

El Parc Taulí Saludable vol ser un espai per promoure el coneixement de les persones sobre la seva salut, millorar la comunicació entre els professionals de la salut i pacients, aconseguir un entorn laboral més saludable i tenir implantat un sistema de treball que promogui la salut en les organitzacions sanitàries.

El Parc Taulí està adherit a la Xarxa d’Empreses Saludables i a l'European Network for Workplace Health Promotion (ENWHP) des de 2013. Des de febrer del 2017 també forma part de la Xarxa Catalana d'Hospitals Promotors de la salut i la International Network of Health Promoting Hospitals.

Què significa ser un centre promotor de la salut?

Ser centre promotor de la salut implica que, a més de les activitats de salut pròpies:

 • Es participa activament en la millora de la salut de la seva població i dels seus professionals.
 • Es promou el coneixement de la salut entre els pacients i família, el personal i la comunitat.
 • Es millora la comunicació entre els professionals de la salut i pacients, aconseguint un entorn sanitari més saludable.
 • Es contribueix a l'empoderament dels pacients, família personal i comunitat a tenir cura de la seva pròpia salut.
 • Es manté una política de millora de la salut i del benestar dels professionals.
 • A banda de millorar directament la qualitat de vida dels professionals, de retruc millora la qualitat del servei que donem als nostres ciutadans.
 • Es realitzen accions, intervencions, mètodes i recomanacions orientades a prevenir les malalties més prevalents.
 • Es desenvolupen tasques d'educació de la població en relació a la salut, amb la finalitat de aconseguir que la població adquireixi els coneixements i les habilitats que els hi permetin millorar la seva salut. 

Objectius

 • Promoure la cultura de la salut entre els pacients i la família, el personal i la comunitat.
 • Realitzar intervencions per a la millora de la salut i benestar laboral del professionals de la institució.
 • Difondre les bones pràctiques que es realitzen entre els pacients, personal i comunitat.
 • Generar evidència científica sobre els resultats en promoció de la salut.
 • Impulsar la formació en promoció de la salut als professionals assistencials.
 • Establir aliances amb altres entitats

Els cinc eixos de la salut