El Parc Taulí rebrà prop de 2 milions d’euros per al finançament de 5 projectes d’innovació mitjançant el nou Programa de Compra Pública d’Innovació en Salut

L’objectiu dels projectes d’aquest programa és millorar la qualitat i l’eficiència dels serveis i els resultats en salut en el conjunt del sistema. És la primera vegada que el Servei Català de la Salut obre una convocatòria d’ajuts per impulsar la compra pública d’innovació en salut, a la qual s’hi van presentar un total de 33 projectes. 

El Servei Català de la Salut (CatSalut) finançarà 5 projectes d’innovació del Parc Taulí amb prop de 2 milions d’euros mitjançant el nou Programa de Compra Pública d’Innovació en Salut, que va ser presentat ahir en roda de premsa per la consellera de Salut, Alba Vergés, el vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda, Pere Aragonès, i el director del CatSalut, Adrià Comella. Tres d’aquests projectes són individuals i altres dos són en col·laboració amb altres entitats, concretament amb l’Hospital Universitari de Bellvitge i amb l’Hospital Sant Joan de Déu -.

El CatSalut finança per primera vegada un total de 18 projectes d’innovació a través del nou Programa de Compra Pública d’Innovació en Salut per entitats de la xarxa del sistema sanitari públic de Catalunya (SISCAT) i orientats a la millora de la qualitat i l’eficiència de l’atenció sanitària. Es tracta d’un programa que es vertebra en dos àmbits: 15 milions finançats pel mateix sistema de Salut i 15 més provinents del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), que la UE destina per a la contractació pública de productes i serveis innovadors.


Projectes individuals del Parc Taulí que han obtingut finançament:
 

Sistema de monitoratge de la perfusió intestinal en cirurgies colorectals per a la millora de la qualitat de vida del pacient i la prevenció dels riscos quirúrgics associats. Líder clínic: Xavier Serra. Subvenció: 218.738,35 euros. 

Resum:

La cirurgia de còlon i de recte augmenta en els països desenvolupats. Una de les complicacions freqüents en aquest tipus d’intervencions és la dehiscència de sutura, que acostuma a ser fruit d’una mala vascularització de l’anastomosi.

El projecte de la Corporació Sanitària Parc Taulí es basa en el desenvolupament d’un sistema objectiu i fiable, que permet al cirurgià identificar les zones amb menys probabilitat de patir una dehiscència de sutura. Aquest sistema s’integra en la torre de laparoscòpia, es basa en l’espectrometria de la llum infraroja captada a través del laparoscopi i utilitza la intel·ligència artificial.

L’avaluació de la vascularització intestinal intraoperatòria millorarà la seguretat dels pacients i reduirà les despeses associades a l’atenció d’aquesta complicació quirúrgica.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Feeding Care: Sistema d’informació i suport a l’alletament en els hospitals. Líder clínic: Carmen Mendoza. Subvenció: 201.235,15 euros.

Resum:

El projecte Feeding Care pretén millorar el sistema de subministrament i emmagatzematge de llet materna i artificial en l’entorn hospitalari. Consisteix a optimitzar les preses o biberons dels nadons en funció dels estocs disponibles en el moment de la presa, la pauta indicada pel professional mèdic o el d’infermeria, i l’estat de salut del lactant.

Feeding Care és un gestor de llet per als hospitals que garanteix la traçabilitat i la màxima qualitat dels productes. Incorpora instrumental intel·ligent mitjançant una aplicació mòbil que interactua amb el dispositiu intrahospitalari.

L’execució d’aquest projecte millorarà la seguretat en l’alimentació dels infants més petits d’un any ingressats als hospitals de Catalunya i reduirà les despeses derivades de la pèrdua de producte.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transformació digital del sistema de triatge d’urgències hospitalàries aplicant Intel·ligència Artificial. Líder clínic: Gilberto Alonso. Subvenció: 206.164,00 euros

Resum:

El sistema sanitari públic estableix diferents recursos i circuits per tal de donar resposta a la demanda d’atenció immediata de la ciutadania. Aquesta demanda es concreta en situacions que requereixen una resposta assistencial diferent: des de les situacions amb risc vital per a la persona afectada fins a demandes d’urgències lleus.

La Corporació Sanitària Parc Taulí proposa un nou sistema digital d’avaluació de símptomes (AS) per prioritzar l’atenció als pacients en funció del seu nivell d’urgència, així com la posada en marxa d’una unitat assistencial de resolució avançada. El model d’atenció es basa en un sistema de triatge mitjançant la intel·ligència artificial, que classifica els pacients en 5 nivells d’urgència.

La implantació d’aquest projecte reduirà el temps d’espera dels pacients en els serveis d’urgències hospitalàries, facilitarà la presa de decisions dels professionals sanitaris que treballen en aquest àmbit, suposarà un estalvi econòmic global, i millorarà la qualitat i la seguretat del servei.---------------------------------------------------------------------------------------------
Projectes col·laboratius del Parc Taulí que han obtingut finançament:


Projecte Crític – ContAs: Millora de l’atenció als malalts crítics mitjançant una assistència precoç per a l’Hospital Universitari de Bellvitge i el Consorci Parc Taulí – ICS (entitat coordinadora) / Parc Taulí – Líder clínic del Parc Taulí: Ana Ochagavía. Subvenció concedida al Parc Taulí: 686.467,16 euros.

Resum:

L’objectiu del projecte és millorar la qualitat, la seguretat i la variabilitat de l’atenció dels pacients crítics, mitjançant l’assistència precoç i continuada, que integri els diferents sistemes de monitoratge i informació clínica actualment disponibles en una eina de suport a la presa de decisions clíniques.

El terme “UCI estesa” es refereix a un sistema organitzatiu innovador basat en dos elements: la col·laboració de tot l’equip mèdic i d’infermeria, tant de la unitat de cures intensives (UCI) com d’altres àrees, en la identificació i la cura del pacient crític durant l’hospitalització, i el suport tecnològic per a la detecció precoç i el seguiment de pacients amb risc de deteriorament clínic greu abans del seu ingrés a l’UCI.

El projecte implementarà: un sistema d’alerta precoç que permeti la detecció i valoració d’un pacient amb risc d’empitjorament greu, codis d’actuació en malalties “temps dependents”; i un seguiment dels pacients crítics abans i després de l’ingrés a l’UCI.

Crític–ContAs contribuirà a la reducció de la mortalitat, dels ingressos i reingressos a l’UCI, i dels costos que derivats.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unitat d’Excel·lència en Diabetis – Hospital Sant Joan de Déu (entitat coordinadora) / Parc Taulí. Líder clínic del Parc Taulí: Jacobo Pérez. Subvenció concedida al Parc Taulí: 680.421,50 euros.

Resum:

La iniciativa planteja un nou model assistencial de diagnòstic i tractament de la diabetis infantil de tipus 1 per millorar els resultats en salut (outcomes).

Aquest model se centra en una atenció de medicina personalitzada, l’aplicació de la tecnologia disponible de manera optimitzada, concretament els difusors subcutanis continus de glucosa (ISCI) o bombes d’insulina, i en la introducció d’una nova plataforma de seguiment que inclogui 10

diversos paràmetres de control (hemoglobina glicosilada HbA1C, hipoglucèmies greus, cetoàcids diabètics, i paràmetres relacionats amb l’experiència del pacient).

La implementació del projecte permetrà avançar en el concepte real de telemedicina o medicina a distància, imprescindible en una malaltia crònica com la diabetis de tipus 1 per tal de substituir consultes presencials, sessions en hospital de dia, hospitalitzacions o visites a urgències per un model basat en la comunicació virtual.

Per a més informació: