El Parc Taulí fa efectiva la resolució del contracte amb Acciona per les obres del projecte Taulí Gran Via

El Parc Taulí ha fet efectiva, amb data d’ahir, la rescissió del contracte amb Acciona, a qui s’havien adjudicat les obres de l’anomenat projecte Taulí Gran Via, després de les serioses i insalvables dificultats que s’han presentat entre la institució sanitària i la constructora.

La causa principal de la resolució ha estat l’incompliment de la contractista, a partir de les discrepàncies sorgides entre les dues parts. Les esmentades discrepàncies han estat associades a un increment del cost pel qual es va adjudicar l’obra, que no s’ha considerat justificat des del Parc Taulí i que no ha estat avalat per la direcció facultativa del projecte.

S’avança una part dels treballs previstos per minimitzar l’impacte a Urgències

De manera immediata, i amb l’objectiu de no tornar a pertorbar l’entorn del Servei d’Urgències, l’1 d’octubre es començarà a construir el forjat que farà de sostre del nivell 1 d’Urgències. Recordem que, a inicis d’agost, es va fer un canvi provisional de sis consultoris del Servei d’Urgències per poder fer aquests treballs, que no s’han arribat a executar, i que ara es preveu que puguin estar enllestits en un termini de 30 dies.

De manera paral·lela també es procedirà, mitjançant un procediment simplificat, a executar els reforços de l’estructura amb micropilotatges. La previsió és executar aquesta fase entre els mesos de febrer i març de 2019.

Publicació de nou concurs públic per a les dues noves plantes d’hospitalització

La primera quinzena d’octubre també es publicarà el procediment de contractació pública de les obres de construcció de dues noves plantes d’hospitalització sobre l’actual bloc del Servei d’Urgències, que sumaran una nova superfície construïda de 2.114 metres quadrats, amb espai per 18 habitacions per planta – 72 llits – i les seves respectives àrees de suport. El projecte Taulí Gran Via també inclou una planta tècnica d’instal·lacions i el canvi de la coberta del Bloc Quirúrgic Central, que es troba tot just al costat.

La previsió és que, donant compliment als terminis legals per a cada fase d’aquest procés, les obres es puguin començar a executar a principis del proper mes de març.