El Parc Taulí aconsegueix un nombre rècord de donacions d’òrgans durant el 2018

A l'esquerra, la coordinadora hospitalària de trasplantaments del Parc Taulí, Consuelo Guía, amb l'equip assistencial

El Parc Taulí és el primer centre no trasplantador de Catalunya en nombre de donants. L’any 2018 s’han aconseguit 21 donants, davant els 13 obtinguts l’any anterior. Aquesta xifra representa 61 òrgans trasplantats.

Des del 1994 el Parc Taulí està acreditat com a centre extractor d’òrgans i teixits. L’any 2018 s’han aconseguit 21 donants i s’han pogut extreure 67 òrgans i, d’aquests, 61 s’han trasplantat amb èxit: 37 pacients trasplantats de ronyó, 13 de fetge, dos de cor, set de pulmó i dos de pàncrees. Amb aquestes xifres s’han batut records de donacions, sent el Parc Taulí el primer centre no trasplantador de Catalunya en nombre de donants.

Segons explica la coordinadora hospitalària de trasplantaments del Parc Taulí, la doctora Consuelo Guía, la peça clau per aconseguir aquestes xifres és la detecció dels possibles donants i la solidaritat dels donants i les seves famílies. L’any 2018 al Parc Taulí es van detectar 30 possibles donants, dels quals tres no ho van poder ser per patologies que hocontraindicaven. De les 27 entrevistes familiars realitzades, sis van manifestar la seva negativa a la donació i la resta van donar-hi el seu consentiment. D’aquests 21 donants d’òrgans, dos d’ells, per primera vegada, han estat pediàtrics, quan fins ara l’habitual era tenir un donant o cap.

L’equip assistencial implicat en l’extracció d’òrgans i teixits del Parc Taulí està format per metges intensivistes amb formació en la donació i trasplantament. Les tasques de l’equip de coordinació de trasplantaments són la detecció de possibles donants d’òrgans i teixits i portar a terme totes les gestions necessàries durant el procés de la donació: entrevista familiar, avaluació i manteniment del donant i coordinació del’extracció d’òrgans i teixits. També realitzen formació intra i extrahospitàlaries adreçada a professionals i xerrades divulgatives adreçades a la població en general.

Els professionals realitzen una valoració molt minuciosa dels possibles donants per assegurar que la qualitat dels òrgans és l’adequada i garantir així que un cop trasplantats en el receptor van a funcionar perfectament. El tipus de donant pot ser per mort encefàlica (cerebral) o per mort en asistòlia (aturada cardíaca) . Fins el març del 2017, el tipus de donants del Parc Taulí havia estat de pacients en mort encefàlica. Des d’aquesta data es realitzen també donació en asistòlia controlada.

La llei estableix que tots som donants a excepció de que s’expressi el contrari en vida. Davant la detecció d’un possible donant s’han de descartar contraindicacions mèdiques com neoplàsies prèvies o transmissió de malalties infeccioses. L’edat cronològica no és una contraindicació per ser donant d’òrgans sinó la viabilitat dels mateixos, el seu bon funcionament (edat biològica).

Segons dades del Departament de Salut, el número de donants va ser de 328 a tota Catalunya i es va arribar als 1.149 trasplantaments, un 3,9% més que l’any 2017; la taxa supera els 150 per milió de població i esdevé una de les més altes del món. Més informació