Atenció a la Dependència

Atenció a la Dependència en xifres

Activitat global

  2016 2017
SEVAD11 Vallès Occidental Est
Grau III 751 579
Grau II 1.206 767
Grau I 1.880 1.086
No depenents 1.132 705
Total valoracions realitzades
4.969 3.137
  2016 2017
Centre d'Atenció al Discapacitat (CAD)
EVO Sabadell 3.261 3.474
Total valoracions realitzades
3.261 3.474