Atenció a la Dependència

Atenció a la Dependència en xifres

Activitat global

  2019 2020
SEVAD11 Vallès Occidental Est
Grau III 838 579
Grau II 1.105 835
Grau I 1.887 1.332
No depenents 1.250 963
Total valoracions realitzades
5.080 3.709
  2019 2020
Centre d'Atenció al Discapacitat (CAD)
EVO Sabadell 4.955 4.455
Total valoracions realitzades
4.955 4.455