Atenció a la Dependència

Atenció a la Dependència en xifres

Activitat global

  2014 2015
SEVAD11 Vallès Occidental Est
Grau III 464 663
Grau II 783 906
Grau I 930 1.198
No depenents 363 608
Total valoracions realitzades
2.540 3.375
  2014 2015
Centre d'Atenció al Discapacitat (CAD)
Valoracions SEVAD 2.720 3.696
EVO Sabadell 2.601 3.398
Equip de tarda - -
EVO Terrassa - -
Total valoracions realitzades
5.321 7.094