Atenció a la Dependència

Atenció a la Dependència en xifres

Activitat global

  2015 2016
SEVAD11 Vallès Occidental Est
Grau III 663 751
Grau II 906 1.206
Grau I 1.198 1.880
No depenents 608 1.132
Total valoracions realitzades
3.375 4.969
  2015 2016
Centre d'Atenció al Discapacitat (CAD)
EVO Sabadell 3.398 3.261
Total valoracions realitzades
3.398 3.261