Atenció Primària Cap Can Rull

Atenció Primària en xifres

{cmp_start idkey=2385[url=http%3A%2F%2Fwww.tauli.cat%2Fprimaria%2Finformacio-del-centre%2Fatencio-primaria-en-xifres][title=Atenci%C3%B3+Prim%C3%A0ria+en+xifres][desc=]}

Activitat global

Activitat global

  2014 2015
Atenció adults
Mèdiques 65.423 66.225
Infermeria 27.394 33.267
Atenció a la dona 5.653 5.653
Odontologia 3.356 3.569
Visites adults 101.826 108.714
  2014 2015
Atenció infants i adolescents
Pediatria 15.817 16.425
Infermeria 5.941 6.753
Odontologia 856 1.213
Visites infants i adolescents 22.614 24.391
Total visites 124.440 133.105
  2014 2015
Infermeria
Tècniques Infermeria   17.212
Vacunes   9.381

Mitjana d'activitat diària

Mitjana d'activitat diària - 2015

Visites adults

494

2014: 463

Visites infants i adolescents

111

2014: 103

Total visites

605

2014: 566

Tècniques infermeria

78

2014: