Estades docents i d’investigació

El Parc Taulí ofereix un ampli ventall de possibilitats per a estudiants, graduats i professionals en exercici que vulguin realitzar pràctiques de perfeccionament per aprofundir en el coneixements i les habilitats en camps en els que som pioners o podem oferir formació específica.

És important tenir en compte que:

 • Els tràmits de gestió s’hauran de realitzar amb una antelació mínima de tres mesos abans de l’inici de l’estada. És imprescindible respectar aquest marge de temps, sobretot també si voleu que el vostre projecte formatiu es faci a l’àmbit de recerca i calgui gestionar dades de pacients, fet que requereix tramitació prèvia al CEI/CEIm.
 • Per poder realitzar l’estada és imprescindible tenir formalitzats el conveni marc amb el centre sol·licitant i el projecte formatiu específic personal.
 • En cap cas les estades formatives seran retribuïdes.
 • S’haurà d’aportar la següent documentació:
  • Assegurança d’assistència sanitària de malaltia i accidents
  • Assegurança de responsabilitat civil
  • Compromís de confidencialitat (adjuntarem document)
  • Certificat negatiu de Delictes de Naturalesa Sexual
  • Declaració responsable (adjuntarem document)
  • Segons la situació de pandèmia s’haurà de presentar el resultat negatiu de PCR (màxim 72h abans de l’inici de les pràctiques)

Formulari de sol·licitud de pràctiques

  Dades de l'estada

  Àmbit on voldries fer les pràctiques

  Especifica quins altres àmbits

  Especifica àrea o àmbit de recerca

  Data d'inici

  Data de finalització

  Total d'hores

  Horari i dies a la setmana presencials al Parc Taulí

  Tipus de pràctiques

  Objectius docents de l'estada formativa

  Dades acadèmiques

  Universitat

  Facultat

  Tipus d'estudis

  Nom dels estudis

  Comentaris (opcional)

  Persona responsable de la gestió dels convenis

  Nom i cognoms

  Telèfon

  Correu electrònic

  Dades personals

  Nom i cognoms

  DNI / NIE

  Correu electrònic

  Telèfon

  Documentació rellevant per a la valoració de les pràctiques (màxim 2MB, en format pdf)

  Preferències de privacitat

  Quan visites el nostre lloc web, el teu navegador pot emmagatzemar informació de serveis específics, normalment en forma de cookies. Aquí pots canviar les teves preferències de privacitat. Cal tenir en compte que el bloqueig d’alguns tipus de cookies pot afectar la teva experiència al nostre lloc web i als serveis que oferim.

  Activar / desactivar el codi de seguiment de Google Analytics
  Activar / desactivar Google Fonts
  Activar / desactivar Google Maps
  Activar / desactivar el vídeos incrustats
  Aquest lloc web utilitza cookies, principalment de serveis de tercers. Pots editar les teves preferències de privacitat i/o acceptar l'ús de les cookies.