Atenció Primària Cap Can Rull

Atenció Primària en xifres

Activitat global

Activitat global

  2019 2020
Atenció adults
Mèdiques 84.238 91.332
Infermeria 39.540 62.552
Atenció a la dona 2.125 1.484
Odontologia 3.175 3.164
Visites adults 129.078 157.048
  2019 2020
Atenció infants i adolescents
Pediatria 15.378 2.930
Infermeria 9.886 3.727
Odontologia 2.251 896
Visites infants i adolescents 27.515 7.553
     
Total visites 156.593 164.601
  2019 2020
Infermeria i llevadora
Tècniques infermeria 22.135 20.185
Vacunes 10.943 6.381
Classes d'educació maternal i postpart 1.323 1.120
Total 34.401 27.686

Mitjana d'activitat diària

Mitjana d'activitat diària

Dades corresponents a 2020

Visites adults

714

2019: 587

Visites infants
i adolescents

34

2019: 125

Total visites

748

2019: 712

Infermeria i llevadora

126

2019: 156