La Dra. Manuela Iglesias assumeix la coordinació del Servei de Cirurgia Toràcica

La Dra. Manuela Iglesias assumeix la coordinació del Servei de Cirurgia Toràcica 1000 533 Actualitat Parc Taulí

La Dra. Manuela Iglesias va ser nomenada el passat mes de juny coordinadora del Servei de Cirurgia Toràcica del Parc Taulí, coincidint amb la finalització del conveni de prestació de serveis amb MútuaTerrassa. D’aquesta manera, el Servei es consolida com a propi del Parc Taulí i com a centre pioner en l’abordatge de la cirurgia toràcica robòtica del Vallès.

Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la UAB, la Dra. Iglesias va fer la residència de cirurgia toràcica a l’Hospital Clínic de Barcelona. Del 2005 al 2007 va estar vinculada a l’Hospital Clínic com a metgessa adjunta i com a investigadora en un projecte de circulació extracorpòria. D’aquesta investigació es van publicar tres articles en presentacions internacionals.

L’any 2007 va ser contractada a l’Hospital Mutua de Terrassa per prestar servei al Parc Taulí en l’àrea de la cirurgia toràcica, mitjançant un conveni entre les dues institucions que ha finalitzat el passat mes de juny. A partir d’aquesta data, la Dra. Iglesias és professional del Parc Taulí, exercint com a coordinadora del Servei de Cirurgia Toràcica. El Servei compta amb dos professionals més: la Dra. Rudith Guzmán i el Dr. David Sánchez.

El Servei de Cirurgia Toràcica aborda les següents patologies:

  • Neoplàsia de pulmó, tant els casos complexos com els convencionals
  • L’estadiatge del mediastí mitjançant mediastinoscòpia, que és l’estudi del càncer de pulmó per establir si un pacient és candidat a cirurgia per tenir els millors resultats en supervivència.

Aquestes patalogies de càncer de pulmó s’aborden al Parc Taulí, pràcticament en la seva totalitat, amb cirurgia robòtica.

  • Patologia del mediastí: principalment tumors mediastínics (timoma).
  • Patologia benigna: principalment la simpatectomia (cirurgia de la hiperhidrosi o excés de sudoració palmar i axil·lar). També es fa la cirurgia del pneumotòrax i de les malformacions de la paret toràcica.
  • Cal destacar que pròximament es començarà la cirurgia de la patologia de la via aèria que fins ara es derivava a l’hospital de Can Ruti i que ara s’assumirà també al Parc Taulí com a únic hospital de Vallès en practicar-la. Es tracta principalment de l’estenosi traqueal, ja sigui per una lesió localitzada (resecció traqueal), o per procediments endoscòpics amb làser en el cas de pacients pal·liatus.
  • Suport al pacient politraumàtic. El 90% dels pacients politraumàtics que surten de semicrítics passen a càrrec de cirurgia toràcica arrel dels nous criteris quirúrgics, com és el cas de les fixacions de les costelles, un mètode que afavoreix la ràpida incorporació a la vida quotidiana dels pacients amb fractures de costelles.

Pel que fa a l’activitat, el Servei realitza una mitjana de 120 intervencions anuals, d’aquestes unes 60 són casos de neoplàsia de pulmó. El 75% de la cirurgia de càncer de pulmó es fa per cirurgia robòtica. Aquests procediments aporten major confort al pacient, pel fet de ser una cirurgia menys invasiva i per la reducció de l’estada hospitalària d’una setmana a tres dies d’ingrés.

1 comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Preferències de privacitat

Quan visites el nostre lloc web, el teu navegador pot emmagatzemar informació de serveis específics, normalment en forma de cookies. Aquí pots canviar les teves preferències de privacitat. Cal tenir en compte que el bloqueig d’alguns tipus de cookies pot afectar la teva experiència al nostre lloc web i als serveis que oferim.

Activar / desactivar el codi de seguiment de Google Analytics
Activar / desactivar Google Fonts
Activar / desactivar Google Maps
Activar / desactivar el vídeos incrustats
Aquest lloc web utilitza cookies, principalment de serveis de tercers. Pots editar les teves preferències de privacitat i/o acceptar l'ús de les cookies.