Presentació

Aquest servei assistencial està integrat en el catàleg de prestacions del CAP Can Rull.

En aquest espai oferim informació bàsica sobre els facultatius que hi formen part, la ubicació dels dispositius d'atenció, les dades de contacte i, si s'escau, l'enllaç a la pàgina web pròpia del servei.

Compta amb un equip responsable de l'aplicació del Programa d'Atenció a la Dona, amb atenció de llevadora al mateix CAP.