Presentació

Els ciutadans que necessitin atenció sanitària, prevenció de la malaltia i promoció de la salut disposen de les Unitats Bàsiques Assistencials, formades per metges i infermers que vetllen per la seva salut.

Atenció a les famílies

Els pares i fills menors de 14 anys disposen d'un mateix infermer, que tindrà cura de la promoció de la salut i prevenció de la malaltia de tots els membres de la família, i farà el seguiment dels nens des del seu naixement.