Atenció Primària Cap Can Rull

Presentació

El metge de família és el professional que s’ocupa de vetllar per la vostra salut i la de la vostra família amb la máxima eficàcia. Té la responsabilitat d’atendre als pacients majors de 14 anys de l'àrea d’influència.

La funció del metge de família és resoldre els problemes de salut que afecten a la població, prevenir l'aparició de nous problemes mitjançant l'educació sanitària, el control de factors de risc i facilitar l’autoresponsabilitat.