Presentació

El/la metge/metgessa de família és el professional que s’ocupa de vetllar per la vostra salut i la de la vostra família amb la máxima eficàcia. Té la responsabilitat d’atendre als pacients majors de 14 anys de l'àrea d’influència.

La seva funció és resoldre els problemes de salut que afecten a la població, prevenir l'aparició de nous problemes mitjançant l'educació sanitària, el control de factors de risc i facilitar l’autoresponsabilitat.