Presentació

Un equip format per assistent social i educadors socials de l'Ajuntament que treballen integrament amb la resta de l'equip.