Salut Mental
i Addiccions

Activitat

 


Activitat global

 20212022
Altes
Altes 1.310 1.177
Estada mitjana 17,39 18,35
Total altes
1.310 1.177


 

 

 

 

 

 

 20212022
Consultes externes
Primeres visites adults 5.783 11.290
Visites successives adults 55.589 64.587
Visites adults 61.372 75.877
Primeres visites infants i joves 2.704 3.851
Visites successives infants i joves 26.791 22.834
Visites infants i joves 29.495 26.685
Total consultes externes 90.867 102.562

 

 20212022
Hospitals de dia
Sessions HD Adults 8.943 9.356
Sessions HD infantil i juvenil 3.037 2.630
Total sessions hospitals de dia 11.980 11.986
 20212022
Rehabilitació comunitària
Sessions del Servei rehabilitador comunitari Antaviana 9.488 11.191

 

 20212022
Programa de metadona
Tractaments de manteniment de metadona 8.805 8.339

Mitjana d'activitat diària

Dades corresponents a 2022

Consultes externes

466

2021: 413

Consultes externes adults

279

2021: 279

Consultes externes infants

121

2021: 134

Sessions hospitals de dia

54

2021: 54