Salut Mental
i Addiccions

Centre d'Atenció i Seguiment a les Addiccions (CAS)

Centre d’atenció especialitzada, que atén els pacients amb trastorns per drogodependències i d’altres problemes d’addiccions. Està dotat d’un equip professional multidisciplinari d’experts (metges especialistes, psiquiatre, psicòlegs, infermeria especialitzada i treball social) que tenen assignades les funcions de detecció, diagnòstic, tractament i seguiment integral dels processos assistencials (drogodependències i patologia dual). La seva cartera de serveis assistencial disposa d’un Programa de Dispensació de Metadona, que atén als usuaris en Programa de Manteniment de Metadona (PMM).