Salut Mental
i Addiccions

Unitat Crisis Adolescents

Disposem d’una unitat d’hospitalització amb 4 llits per a la població menor de 18 anys del Vallès Occidental Est (90.000 habitants). Té com objectiu prestar atenció integral a les descompensacions o situacions agudes en què hi ha un risc psicopatològic greu, que requereixen una intervenció immediata de 24 hores, amb actuacions clíniques intensives, en un termini breu de temps. Està dotada dels mitjans tècnics i estructurals per assegurar un entorn segur, per la qual cosa consta de mesures especials de seguretat i és d’accés restringit.

Entre els seus programes terapèutics disposa d’un programa de Trastorns de la Conducta Alimentària.

El seu objectiu és el retorn del pacient menor d’edat al seu habitat familiar, social i escolar o laboral, en unes condicions de remissió clínica que permetin, si convé, el seguiment ambulatori post alta pels serveis comunitaris adients.