La Unitat de Ventilació Mecànica no Invasiva domiciliària del Parc Taulí ha estat acreditada per la SEPAR com a Unitat d’Alta Complexitat amb la qualificació d’excel·lent

Foto de l'equip de professionals de la Unitat VMNI

Cada any s’atenen 180 pacients de l’àrea de referència del Parc Taulí que pateixen insuficiència respiratòria crònica.

El Comitè d’Acreditació de la ‘Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica’ (SEPAR) ha acreditat a la Unitat de Ventilació Mecànica no Invasiva domiciliària (VMNI) de l’Hospital de Sabadell com a Unitat d’Alta Complexitat amb la qualificació d’excel·lent. Aquesta acreditació és el reconeixement del compliment dels estàndards de qualitat establerts per la pròpia SEPAR en base a una escala de 36 criteris.

Els pacients candidats a tractament amb VMNI són malalts amb insuficiència respiratòria crònica, secundària a diverses patologies - malaltia obstructiva crònica, patologies de la caixa toràcica, síndrome d’hipoventilació-obesitat, principalment - que porten tractaments amb ventiladors en el seu domicili i que són controlats a la Unitat VMNI.

Aquests pacients reben assistència clínica a l’Hospital de Sabadell i el control tècnic dels ventiladors el reben al seu domicili, mitjançant una empresa externa prestatària de teràpies respiratòries a domicili. Actualment s’atenen al Parc Taulí 180 pacients, i cada any s’incorporen 35 nous pacients aproximadament.

La Ventilació Mecànica No Invasiva consisteix en l’assistència ventilatòria sense necessitat d’intubació traqueal, que manté les funcions fisiològiques com la fonació, l’expectoració i la deglució. L’objectiu de la VMNI, a més de tractar la insuficiència respiratòria, és millorar la qualitat de vida del pacient i disminuir les aguditzacions que condicionen més dies d’hospitalització.

L’equip assistencial de la Unitat VMNI del Parc Taulí el formen quatre pneumòlegs, dues infermeres i un fisioterapeuta. Els dispositius assistencials per fer diagnòstic, tractament i seguiment d’aquests pacients al Parc Taulí es concentren en una consulta de seguiment de possibles candidats al tractament, la planta d’hospitalització i hospital de dia de Pneumologia.