El Parc Taulí posa en marxa un programa pioner d’atenció a les persones amb Trastorn de l’Espectre Autista durant la transició a la vida adulta

Professionals de Salut Mental de l'equip TAVA

El programa TAVA farà el seguiment d’aquest pacients durant, el període dels 18 als 21 anys, per a una millor integració i qualitat de vida. Salut Mental Parc Taulí atendrà 100 pacients amb trastorns de l’espectre autista en el marc del programa TAVA.

El Servei de Salut Mental Parc Taulí ha organitzat un equip multidisciplinar de treball, format per professionals de psiquiatria, psicologia, treball social i infermeria, per a l’abordatge en la vida adulta de les persones amb Trastorn de l’Espectre Autista (TEA), traslladant el coneixement cada vegada més ampli sobre com s’ha d’actuar durant la infància.

El nou programa, denominat TAVA, dóna resposta a una necessitat reiteradament manifesta de pacients i associacions de familiars de Sabadell i la seva àrea de referència: poder accedir a professionals experts que faciliten les intervencions integrades que reclamen des de fa molt temps.

La incidència del trastorn de l’espectre de l’autisme en el nostre entorn afecta a 1 de cada 150 persones. Les persones amb TEA presenten dificultats de comunicació i integració social. A més a més, en la majoria dels casos tenen un elevat grau de discapacitat associat.

En els darrers anys, el major coneixement del trastorn s’ha convertit en un repte per als professionals de Salut Mental Parc Taulí, i aquests s'han proposat afrontar-lo creant un nou programa per cuidar a aquestes persones justament a l'arribada a la majoria d'edat.

Els pacients amb aquest tipus de trastorn tenen major risc de patir una discontinuïtat terapèutica en el procés de canvi de professionals en la seva assistència en el pas a la vida adulta. L'àrea de Psiquiatria Infantil i Juvenil de l’Hospital Parc Taulí fa anys que facilita l'accés a intervencions basades en bones pràctiques i en l’evidència científica, donant continuïtat, en molts casos, a les intervencions precoces que es realitzen des del Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç del Parc Taulí. El programa TAVA donarà assistència durant dos anys a 100 pacients d’entre 18 i 21 anys.
 

Programa pioner en l’atenció al TEA
 

En el programa TAVA es realitzen intervencions individuals i grupals amb les persones amb TEA per a l’abordatge dels dèficits propis del trastorn i altres patologies associades, de forma integrada i en coordinació amb els serveis educatius i laborals de la zona. Es dóna suport i formació a les famílies, col·locant-les al centre de la intervenció i col•laborant contínuament amb elles, treballant per una major autonomia i integració social de les persones afectades. A més a més, el programa vol millorar el coneixement d’aquest trastorn en l’àmbit mèdic i sensibilitzar altres professionals, mitjançant l’acompanyament i la formació de professionals de Salut Mental Parc Taulí i d’altres companys externs a l’àmbit.

Donat que no existeixen models similars al nostre entorn i que es disposa de poca bibliografia sobre quines són les intervencions més adequades en persones amb TEA en aquest moment de la vida, el grup ha realitzat reunions de treball durant varis mesos i realitzarà una avaluació del programa per tal de demostrar la seva utilitat i necessitat. Això permetrà establir dinàmiques de millora i assegurar la seva continuïtat a través d'un finançament específic que a mig termini és necessari.

L’equip del programa TAVA es proposa que les evidències trobades en la millora dels resultats d'integració i qualitat de vida de les persones amb TEA, donin suport a programes de finançament específic que assegurin la seva viabilitat.