Atenció a la Dependència

Activitat

Activitat global

  2017 2018
SEVAD11 Vallès Occidental Est
Grau III 579 779
Grau II 767 914
Grau I 1.086 1.456
No depenents 705 804
Total valoracions realitzades
3.137 3.953
  2017 2018
Centre d'Atenció al Discapacitat (CAD)
EVO Sabadell 3.168 3.498
Total valoracions realitzades
3.168 3.498