Presentació

Els apartaments de Sabadell Gent Gran estan dissenyats per a una o dues persones grans autònomes, que per les seves circumstàncies sociofamiliars prefereixen viure en aquest tipus de llar. Tenen capacitat per a 52 places.

Objectius: Dotar a les persones grans d'un habitatge adaptat que aconsegueixi constituir-se en el domicili habitual dels usuaris, fet que afavoreix la màxima independència personal. Facilitar la vida comunitària i la integració social.

Destinataris: Tota persona gran, mentre sigui capaç de participar en el manteniment i cura de la llar. També el seu cònjuge o parella i persones que en depenguin, amb la condició legal de disminuït.

Plànol dels apartaments