Sabadell Gent Gran, Centre de serveis

COVID-19 Informació a residents i visitants de Sabadell Gent Gran

Es permeten les visites amb CITA PRÈVIA, de fins a un màxim de 3 familiars alhora, i sota mesures de seguretat i supervisió estrictes només durant 30-40 minuts setmanals i sempre i quan:

  • Es respecti la distància d'1,5 m
  • Es faci un ús estricte de la mascareta
  • Fem control de temperatura
  • Els familiars presentin declaració signada de check-list de símptomes.
     

 

Més informació per als usuaris del Parc Taulí

Espai informatiu al web del Parc Taulí amb les mesures d'adaptació al COVID-19, les seves afectacions en tots els seus centres i dispositius, informació sobre el Coronavirus-SARS-CoV-2 i més:

Enllaç a Espai informatiu Coronavirus

COVID-19 Informació i mesures al Parc Taulí