Sabadell Gent Gran, Centre de serveis

COVID-19 Informació a residents i visitants de Sabadell Gent Gran

 • No cal demanar cita prèvia, excepte si és per a sortides.
 • Horari de visites: matí de 10 a 13h i tarda de 15.30 a 19 h.

  A l'arribar s'ha de passar per recepció per identificar-se.
  Es pot pujar lliurement a les habitacions, respectant la concurrència en l’espai de les habitacions dobles
 • Els espais de visita seran en els llocs habilitats:
  • Habitació del resident.
  • Espais comuns planta baixa.
 • La mascareta per als visitants és obligatòria, tant en espais interiors com exteriors dins del recinte de Sabadell Gent Gran.

Us recordem que totes aquestes mesures són revisables, segons ens indiqui la unitat de vigilància epidemiològica, atès que el risc en els nostres residents com a persones vulnerables és alt.