Sabadell Gent Gran, Centre de serveis

Sabadell Gent Gran en xifres

Activitat global

  2015 2016
Ocupació
Ocupació residència a 31/12 (127 places) 100% 100%
Ocupació apartaments a 31/12 (31 places) 73,73% 95%
Ocupació centre de dia a 31/12 (36 places) 78,05% 77,5%