Hospital de Sabadell

Vaig a fer-me una intervenció ambulatòria

Imatge d'un quiròfan amb professionals treballant

Sense ingrès

Recomanacions:

  • Venir amb un acompanyat/ada.
  • Convé que li hagin administrat el vaccí antitetànic (porti la targeta de vacunació).
  • És important que porti la medicació que pren habitualment.

Amb ingrès

S´ha de dirigir al Servei d'Admissions d´Hospitalització el dia i a l'hora que li han comunicat per telèfon o que consten a la carta de citació.

Recomanacions: Per tal que la intervenció es faci en les condicions adequades i per evitar complicacions, és convenient seguir les recomanacions que li fem a continuació:

  • És convenient que vingui acompanyat/ada.
  • Convé que li hagin administrat el vaccí antitetànic ( porti la targeta de vacunació).
  • És important que porti la medicació que pren habitualment.
  • És convenient que porti els seus objectes d'higiene personal i les sabatilles.
  • Tingui especial cura de les seves pròtesis dental o auditiva.

{text}