Hospital de Sabadell

L'Hospital de Sabadell en xifres

Activitat global

Activitat global

  2017 2018
Altes
Altes d'hospitalització convencional 23.159 23.238
Estada mitjana 6,82 7,11
Altes Urgències 4.266 4.359
Altes cirurgia major ambulatòria 10.418 10.141
Total altes aguts 37.843 37.738

 

  2017 2018
Consultes externes 1
Primeres visites 173.547 173.974
Visites successives 291.349 280.065
Total visites 464.896 454.039
Successives/primeres 1,66 1,60
Exploracions gabinets d'atenció especialitzada 88.389 89.723
1 Inclou les visites realitzades a Farmàcia i a Treball Social

 

Hospitals de dia
  2017 2018
Sessions Hospitals de Dia 48.187 46.339
  2017 2018
Urgències 2
Malalts atesos a Urgències 141.657 142.923
Trasllats a altres centres des d'Urgències (per manca de llit) 3.234 3.347
1 Incloses les Urgències de Salut Mental    

 

Parts
  2017 2018
Parts 2.250 2.177

 

  2017 2018
Intervencions quirúrgiques
Intervencions de cirurgia major 20.214 18.849
Cirurgia convencional 8.675 8.025
Cirurgia major ambulatòria 3 11.539 10.824
Intervencions de cirurgia menor 3 15.056 14.873
Total intervencions quirúrgiques 35.270 33.722
3 Inclou les intervencions realitzades a UDIAT CD i a Salut Mental (TEC's)

 

Farmàcia
  2017

2018

Unidosi i dispensació    
Nombre línies prescripció validades totals 1.834.714 pendent
Nombre dosis dispensades 5.554.996 pendent
Nombre dispensacions ambulatòries 35.307 pendent
Elaboració pròpia de medicaments    
Nombre lots fórmules magistrals 3.908 pendent
Nombre nutricions parenterals 4.051 pendent
Nombre preparacions citotòxics 25.176 pendent
Nombre preparacions d'altres preparacions estèrils 2.790 pendent

 

Mitjana d'activitat diària

Mitjana d'activitat diària

Dades corresponents a 2018

Altes

194

2017: 194

Consultes externes

2.064

2017: 2.113

Exploracions

408

2017: 402

Sessions
hospital de dia

211

2017: 219

Urgències 1

392

2017: 388

Parts

6

2017: 6,2

Intervencions cirurgia major

86

2017: 86

Cirurgia convencional

37

2017: 39

Cirurgia major ambulatòria 2

49

2017: 53

Intervencions cirurgia menor 2

68

2017: 68

Total intervencions

153

2017: 160

1 Inclou les Urgències de Salut Mental

2 Inclou les intervencions realitzades a UDIAT CD i a Salut Mental (TEC's)

Activitat per serveis assistencials

Activitat per serveis assistencials

 

Centre d'Atenció a la Dona i a l'Infant (CADI)

Directora clínica - Pepi Rivera Luján

 

Centre d'Especialitats Mèdiques

Director clínic - Jesús Luelmo Aguilar

 

Centre Quirúrgic

Director clínic - Salvador Navarro Soto

 

Àrees clíniques i assistencials de suport

 

Serveis clínics i assistencials de suport