Hospital de Sabadell

L'Hospital de Sabadell en xifres

{cmp_start idkey=4299[url=http%3A%2F%2Fwww.tauli.cat%2Fhospital%2Finformacio-del-centre%2Fl-hospital-de-sabadell-en-xifres][title=L%26%23039%3BHospital+de+Sabadell+en+xifres][desc=]}

Activitat global

Activitat global

  2014 2015
Altes
Altes d'hospitalització convencional 17.959 18.363
Estada mitjana 7,31 7,43
Altes Urgències 5.930 7.321
Altes cirurgia major ambulatòria 8.061 8.958
Total altes aguts 31.950 34.642
  2014 2015
Consultes externes 1
Primeres visites 174.977 178.453
Visites successives 302.660 306.461
Total visites 477.637 484.914
Successives/primeres 1,73 1,72
Exploracions gabinets d'atenció especialitzada 76.609 79.662
1 Inclou les visites realitzades a Farmàcia i a Treball Social

 

Hospitals de dia
  2014 2015
Sessions Hospitals de Dia 42.812 43.393
  2014 2015
Urgències 2
Malalts atesos a Urgències 134.069 134.828
Trasllats a altres centres des d'Urgències (per manca de llit) 3.758 3.665
1 Incloses les Urgències de Salut Mental    

 

Parts
  2014 2015
Parts 2.398 2.339
  2014 2015
Intervencions quirúrgiques
Intervencions de cirurgia major 16.944 18.279
Cirurgia convencional 8.254 8.281
Cirurgia major ambulatòria 3 8.690 9.998
Intervencions de cirurgia menor 3 14.639 14.580
Total intervencions quirúrgiques 31.583 32.859
3 Inclou les intervencions realitzades a UDIAT CD i a Salut Mental (TEC's)

 

Farmàcia
  2014 2015
Unidosi i dispensació    
Nombre línies prescripció validades totals 1.740.529 1.836.996
Nombre dosis dispensades 5.010.715 5.221.873
Nombre dispensacions ambulatòries 34.095 35.844
Elaboració pròpia de medicaments    
Nombre lots fórmules magistrals 1.029 1.064
Nombre nutricions parenterals 4.630 4.165
Nombre preparacions citostàtics i citotòxics 20.360 21.669
Nombre preparacions d'altres preparacions estèrils 713 1.143

Mitjana d'activitat diària

Mitjana d'activitat diària

Altes

111

2014: 102

Consultes externes

2.204

2014: 2.171

Exploracions

362

2014: 341

Sessions hospital de dia

197

2014: 195

Urgències 1

369

2014: 367

Parts

6,4

2014: 6,6

Intervencions cirurgia major

83

2014: 77

Cirurgia convencional

38

2014: 38

Cirurgia major ambulatòria 2

46

2014: 39

Intervencions cirurgia menor 2

66

2014: 67

Total intervencions

149

2014: 143

1 Inclou les Urgències de Salut Mental

2 Inclou les intervencions realitzades a UDIAT CD i a Salut Mental (TEC's)

Activitat per serveis assistencials

Activitat per serveis assistencials

 

Centre d'Atenció a la Dona i a l'Infant (CADI)

Directora clínica - Pepi Rivera Luján

 

Centre d'Especialitats Mèdiques

Director clínic - Jesús Luelmo Aguilar

 

Centre Quirúrgic

Director clínic - Salvador Navarro Soto

 

Àrees clíniques i assistencials de suport

 

Serveis clínics i assistencials de suport