Hospital de Sabadell

L'Hospital de Sabadell en xifres

{cmp_start idkey=2387[url=http%3A%2F%2Fwww.tauli.cat%2Fhospital%2Finformacio-del-centre%2Fl-hospital-de-sabadell-en-xifres][title=L%26%23039%3BHospital+de+Sabadell+en+xifres][desc=]}

Activitat global

Activitat global

  2015 2016
Altes
Altes d'hospitalització convencional 18.363 21.386
Estada mitjana 7,43 6,94
Altes Urgències 7.321 5.074
Altes cirurgia major ambulatòria 8.958 9.374
Total altes aguts 34.642 35.885
  2015 2016
Consultes externes 1
Primeres visites 178.453 177.107
Visites successives 306.461 312.941
Total visites 484.914 490.048
Successives/primeres 1,72 1,74
Exploracions gabinets d'atenció especialitzada 79.662 87.349
1 Inclou les visites realitzades a Farmàcia i a Treball Social

 

Hospitals de dia
  2015 2016
Sessions Hospitals de Dia 43.393 45.832
  2015 2016
Urgències 2
Malalts atesos a Urgències 134.828 139.937
Trasllats a altres centres des d'Urgències (per manca de llit) 3.665 3.658
1 Incloses les Urgències de Salut Mental    

 

Parts
  2015 2016
Parts 2.339 2.356
  2015 2015
Intervencions quirúrgiques
Intervencions de cirurgia major 18.279 18.890
Cirurgia convencional 8.281 8.311
Cirurgia major ambulatòria 3 9.998 10.579
Intervencions de cirurgia menor 3 14.580 14.574
Total intervencions quirúrgiques 32.859 34.026
3 Inclou les intervencions realitzades a UDIAT CD i a Salut Mental (TEC's)

 

Farmàcia
  2015

2016

-pendent-

Unidosi i dispensació    
Nombre línies prescripció validades totals 1.836.996  
Nombre dosis dispensades 5.221.873  
Nombre dispensacions ambulatòries 35.844  
Elaboració pròpia de medicaments    
Nombre lots fórmules magistrals 1.064  
Nombre nutricions parenterals 4.165  
Nombre preparacions citostàtics i citotòxics 21.669  
Nombre preparacions d'altres preparacions estèrils 1.143  

Mitjana d'activitat diària

Mitjana d'activitat diària

Dades corresponents a 2016

Altes

184

2015: 111

Consultes externes

2.228

2015: 2.204

Exploracions

397

2015: 362

Sessions hospital de dia *

 

2015: 197

Urgències 1

383

2015: 369

Parts

6,5

2015: 6,4

Intervencions cirurgia major

88

2015: 83

Cirurgia convencional

38

2015: 38

Cirurgia major ambulatòria 2

48

2015: 46

Intervencions cirurgia menor 2

66

2015: 66

Total intervencions

155

2015: 149

1 Inclou les Urgències de Salut Mental

2 Inclou les intervencions realitzades a UDIAT CD i a Salut Mental (TEC's)

* Pendent

Activitat per serveis assistencials

Activitat per serveis assistencials

 

Centre d'Atenció a la Dona i a l'Infant (CADI)

Directora clínica - Pepi Rivera Luján

 

Centre d'Especialitats Mèdiques

Director clínic - Jesús Luelmo Aguilar

 

Centre Quirúrgic

Director clínic - Salvador Navarro Soto

 

Àrees clíniques i assistencials de suport

 

Serveis clínics i assistencials de suport