Vaig a fer-me una intervenció ambulatòria

Imatge d'un quiròfan amb professionals treballant

Sense ingrès

Recomanacions:

  • Venir acompanyat/ada.
  • Convé que li hagin administrat el vaccí antitetànic (porti la targeta de vacunació).

Amb ingrès

S´ha de dirigir al Servei d'Admissions d'Hospitalització (edifici Taulí, planta baixa) el dia i a l'hora que li han comunicat per telèfon o que consten a la carta de citació.

Recomanacions: Per tal que la intervenció es faci en les condicions adequades i per evitar complicacions, és convenient seguir les recomanacions que li fem a continuació:

  • És convenient que vingui acompanyat/ada.
  • Convé que li hagin administrat el vaccí antitetànic ( porti la targeta de vacunació).
  • És convenient que porti els seus objectes d'higiene personal i les sabatilles.
  • Tingui especial cura de les seves pròtesis dental o auditiva.

Per a informació o canvis en la programació de la seva intervenció

Opcions del menú:

Opció 1: Per parlar amb Programació (De dilluns a dijous, de 10 h a 12 h i de 15.30 h a 16.30 h, i divendres, de 9 h a 15 h.)

  • Opció 1 : Programació de visites
  • Opció 2: Programació de radiologia

Opció 2: Per marcar directament l'extensió, si la coneix

Opció 9: Per parlar amb l'operadora

Opció 0: Per tornar a escoltar el missatge des de l'inici


Nota: Si no pot marcar les diferents opcions des del seu telèfon, esperi's novament a escoltar el missatge i l'atendrà l'operadora.