Un projecte de l’OSAMCAT, seleccionat en la convocatòria “Lluita contra la pobresa i l’exclusió social 2014” de “la Caixa” 150 150 Actualitat Parc Taulí

Un projecte de l’Observatori de Salut Mental de Catalunya (OSAMCAT), gestionat per la Fundació Parc Taulí, ha estat seleccionat en la convocatòria “Lluita contra la pobresa i l’exclusió social 2014” del Programa d’Ajuts a Projectes d’Iniciatives Socials de l’Obra Social “la Caixa”, dotat amb 23.770 euros.

El “Projecte de lluita contra la pobresa i la prevenció de l’exclusió social i les seves implicacions en el camp de la salut mental” compta, també, amb la participació del Consell Comarcal del Baix Llobregat i l’equip clínic CIPAIS (psicòlegs i metges especialistes en psicoanàlisi, psicoteràpia i psiquiatria a l’Eixample de Barcelona)

La convocatòria té com a finalitat la inclusió social de persones en situació de vulnerabilitat

La convocatòria té com a finalitat la inclusió social de persones en situació de vulnerabilitat, mitjançant projectes que s’adrecin a facilitar-ne el desenvolupament integral, que en potenciïn les capacitats i que afavoreixin la igualtat d’oportunitats.

El projecte de l’OSAMCAT seleccionat té l’objectiu de donar continuïtat al Programa de dinamització social amb les persones en situació de pobresa i/o risc d'exclusió social, iniciat arran de les conclusions de l’estudi “Impacte de la crisi econòmica en la salut mental de la població”, elaborat per l’OSAMCAT. Aquest estudi va deixar palesa la necessitat de potenciar l’apoderament de les persones que es troben en situació de pobresa, risc i/o exclusió i dels professionals que els atenen, tant des de l’àmbit de salut mental com des dels serveis socials bàsics. A més a més, va mostrar com la situació d’atur de llarga evolució i de pèrdua de l’habitatge comporta que un col∙lectiu important d'afectats es veu empès a la marginació social a causa, entre altres factors, de la pèrdua dels vincles socials que configuraven la seva existència quotidiana abans de la crisi.

El projecte es desenvoluparà en tres fases, als municipis de Sabadell (Vallès Occidental), El Prat de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Martorell (Baix Llobregat) i l’Esquerra de l’Eixample de Barcelona, que són els mateixos que van participar en l’estudi abans esmentat.

Es crearà una xarxa social que els ajudi a reconfigurar els seus espais interrelacionals i fomentar les iniciatives de caràcter econòmic i social

La plataforma digital es desenvoluparà amb el suport del Departament de Matemàtica Aplicada de la Universitat de Barcelona (UB)
 

Les fases són les següents:

1. Treball amb professionals de serveis socials bàsics. Es recollirà àmpliament allò que detecten en la seva activitat quotidiana i se’ls proporcionaran les eines adients per poder realitzar el programa amb els usuaris en situació de pobresa, risc i/o exclusió social.

2. Treball amb els usuaris de serveis socials bàsics. S’intervindrà directament sobre les persones que reuneixin els criteris de pobresa i exclusió social, amb la creació de grups de dinamització social. Amb això, es milloraran les seves capacitats d'apoderament i, alhora, es potenciarà la creació i recuperació de vincles socials.

3. Elaboració d'una plataforma digital, que serà utilitzada per les persones que hagin participat en el programa amb l'objectiu de crear una xarxa social que els ajudi a reconfigurar els seus espais interrelacionals i fomentar les iniciatives de caràcter econòmic i social (organitzar trobades, intercanviar informació sobre ofertes de treball, compartir informació sobre cursos de formació, organitzar grups d’ajuda mútua…

Deixa un comentari

La teva adreça electrònica no es publicarà.

Preferències de privacitat

Quan visites el nostre lloc web, el teu navegador pot emmagatzemar informació de serveis específics, normalment en forma de cookies. Aquí pots canviar les teves preferències de privacitat. Cal tenir en compte que el bloqueig d’alguns tipus de cookies pot afectar la teva experiència al nostre lloc web i als serveis que oferim.

Activar / desactivar el codi de seguiment de Google Analytics
Activar / desactivar Google Fonts
Activar / desactivar Google Maps
Activar / desactivar el vídeos incrustats
Aquest lloc web utilitza cookies, principalment de serveis de tercers. Pots editar les teves preferències de privacitat i/o acceptar l'ús de les cookies.