La coordinadora de Salut Mental Infantil i Juvenil del Parc Taulí, Montserrat Pàmias, participa en la presentació del protocol consensuat sobre el TDAH 150 150 Actualitat Parc Taulí

El Departament de Salut va presentat ahir, 6 de maig, el Protocol per al maneig del TDAH infantil – juvenil en el sistema sanitari amb l’objectiu d’afavorir l’equitat en l’atenció a la població amb trastorn per al dèficit d’atenció amb o sense hiperactiviat (TDAH) i donar resposta a la petició de les associacions de familiars.

L'acte de presentació va comptar amb la participació de la coordinadora de Salut Mental Infantil i Juvenil del Parc Taulí, Montserrat Pàmias. La doctora Pàmias és la coordinadora del grup de treball en TDAH del Consell Assessor del Pla director de salut mental i addiccions que ha elaborat el protocol. El director executiu de Salut Mental Parc Taulí, Diego J. Palao, que  va assistir a la presentació, també és membre del Consell.

El grup de treball en TDAH està format per professionals multidisciplinaris de reconeguda expertesa en els àmbits de la psicologia, psicologia clínica i neuropediatria, i té el suport de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS).

El document inclou 10 recomanacions per reduir la variabilitat en el diagnòstic i el tractament del TDAH en nens i adolescents, així com recomanacions per a la coordinació amb el sistema educatiu i el treball amb les famílies.

El protocol subratlla que el diagnòstic del TDAH s’ha de realitzar per un especialista en psiquiatria infantil, psicologia clínica o neuropediatria, i destaca també la necessitat d’un programa d’intervenció individualitzat a l’escola en tots els nens amb TDAH. A més, recomana com a tractament inicial el tractament psicològic.

Aspectes clau del protocol:

 • El coneixement del TDAH per part de l’atenció primària de salut i els professionals d’ensenyament és clau per a l’adequada detecció del trastorn.
   
 • El diagnòstic del TDAH s’ha de realitzar per un especialista en psiquiatria infantil, psicologia clínica o neuropediatria. Es recomana seguir els criteris diagnòstics DSM-IV o CIM-10. És important descartar comorbiditat, tenir en compte el moment evolutiu del nen o adolescent, així com valorar el seu entorn familiar, social i escolar.
   
 • Com a tractament inicial es recomana el tractament psicològic. El tractament psicoterapèutic conductual per a pares està indicat en primera línea en tots els nens i adolescents amb TDAH.
   
 • Es destaca la necessitat d’un programa d’intervenció individualitzat a l’ escola en tots els nens amb TDAH.
   
 • En casos de TDAH amb clínica moderada i greu, es recomana el tractament combinat, que inclou el tractament psicològic, el farmacològic i la intervenció psicopedagògica a l’escola. El tractament farmacològic presenta una elevada eficàcia i seguretat.
   
 • Les famílies han de rebre una informació completa i vàlida en relació al trastorn i el seu tractament, on consti informació sobre el trastorn, les opcions terapèutiques i les indicacions i normes d’ ús dels psicofàrmacs.
   
 • L’atenció escolar dels nens amb TDAH, així com la coordinació entre els serveis clínics i el sistema educatiu, és un punt essencial en l’ evolució del nen i adolescent amb TDAH.
1 comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Preferències de privacitat

Quan visites el nostre lloc web, el teu navegador pot emmagatzemar informació de serveis específics, normalment en forma de cookies. Aquí pots canviar les teves preferències de privacitat. Cal tenir en compte que el bloqueig d’alguns tipus de cookies pot afectar la teva experiència al nostre lloc web i als serveis que oferim.

Activar / desactivar el codi de seguiment de Google Analytics
Activar / desactivar Google Fonts
Activar / desactivar Google Maps
Activar / desactivar el vídeos incrustats
Aquest lloc web utilitza cookies, principalment de serveis de tercers. Pots editar les teves preferències de privacitat i/o acceptar l'ús de les cookies.