El Laboratori de Microbiologia del Parc Taulí analitza una mitjana de 1.000 PCR diàries i multiplica per set la seva activitat en relació a l’abril

El Laboratori de Microbiologia del Parc Taulí analitza una mitjana de 1.000 PCR diàries i multiplica per set la seva activitat en relació a l’abril 1080 810 Actualitat Parc Taulí

Els professionals del Laboratori de Microbiologia del Parc Taulí han multiplicat per set la seva activitat diària d’anàlisi de PCR, en relació a la que es feia el passat mes d’abril, i ja arriben a la mitjana de 1.000 PCR diàries, amb uns temps de resposta que oscil·len entre els 80 minuts i un màxim de 24 hores.

Les PCR que es reben en aquest laboratori provenen de pacients del Servei d’Urgències i de preoperatoris (25%), de Salut Laboral (25%) i de pacients d’atenció primària (totes les realitzades al CAP Can Rull i una part de les del CAP Sant Fèlix i del CAP II Cerdanyola-Ripollet). Un 5% també provenen de l’Hospital Quiron Salud del Vallès.

El Laboratori del Parc Taulí disposa, actualment, de tres sistemes diferents per realitzar aquests processos d’anàlisi de les PCR, cadascun dels quals amb diferents capacitats i temps de resposta, i que s’utilitzen en funció de la prioritat amb la què arriba la petició de cada prova. 

Els processadors més ràpids, destinats a les determinacions urgents (dues unitats de DiaSorin), tenen capacitat per analitzar vuit mostres en cada cicle, mentre que els dos grans aparells de Grífols permeten analitzar un màxim d’entre 1.000 i 1.200 mostres al dia entre tots dos, en cicles de 3,5 hores. Cal tenir en compte que, a aquest darrer sistema, també cal sumar el temps del procés previ d’inactivació de les mostres, que es porta a terme de manera manual per un tècnic a la campana de bioseguretat. 

Pel que fa als resultats, els percentatges més alts de positius corresponen a les mostres provinents d’atenció primària (10-12%), i del Servei d'Urgències (6%). 

L’equip del Laboratori de Microbiologia, integrat per 5 facultatius i 15 tècnics, porta a terme actualment la seva funció en tres torns, per donar cobertura al servei que s’ofereix les 24 hores del dia dels set dies de la setmana. 

Tests ràpids antigènics

Des de fa una setmana, al Laboratori del Parc Taulí també es processen tests ràpids antigènics, dels quals s’estan realitzant una mitjana de 20 diaris, i que també passen pel Laboratori per al seu processament i registre electrònic de resultats. El seu temps de resposta és d’uns 45 minuts.

Ara per ara, al Parc Taulí els tests antigènics es realitzen als pacients d’Urgències i del PADES, i als professionals de Salut Laboral que compleixen amb els requeriments establerts pel Departament de Salut per a la realització d’aquesta prova: pacients amb simptomatologia i amb menys de 5 dies d’evolució. S'està valorant incorporar aquesta prova ràpida als contactes estrets.

 

Deixa un comentari

La teva adreça electrònica no es publicarà.

Preferències de privacitat

Quan visites el nostre lloc web, el teu navegador pot emmagatzemar informació de serveis específics, normalment en forma de cookies. Aquí pots canviar les teves preferències de privacitat. Cal tenir en compte que el bloqueig d’alguns tipus de cookies pot afectar la teva experiència al nostre lloc web i als serveis que oferim.

Activar / desactivar el codi de seguiment de Google Analytics
Activar / desactivar Google Fonts
Activar / desactivar Google Maps
Activar / desactivar el vídeos incrustats
Aquest lloc web utilitza cookies, principalment de serveis de tercers. Pots editar les teves preferències de privacitat i/o acceptar l'ús de les cookies.