Instal·lació d’una planta solar fotovoltaica a l’edifici Taulí nou

Instal·lació d’una planta solar fotovoltaica a l’edifici Taulí nou 1024 576 Actualitat Parc Taulí

La instal·lació es realitzarà al terrat de l’edifici Taulí nou, amb una superfície de captació solar d’uns 316 m2. La planta tindrà una potencia total de 56.9 kwp, amb una producción anual de 82.922 kwh/any. S’instal·laran 158 plaques fotovoltaíques de 2 m2 de superficie cadascuna i orientades al sud per a la seva màxima producció.

En el marc de la Responsabilitat Social Corporativa del CCSPT i, dins d’aquesta, la seva política ambiental aprovada, s’expresa que hem de “fer un ús responsable dels recursos naturals així com de qualsevol material emprat“. Per aquesta raó i d’altres de respecte al mediambient i a la societat en general, el Parc Taulí posarà en marxa una planta solar fotovoltaica a finals del proper mes de juliol.

Es treballarà en modalitat d’autoconsum, és a dir, que tota l’energia produïda será consumida a nivel corporatiu, en aquest cas per proximitat i optimització recursos, per la sala de màquines de l’edifici Tauli nou. S’ha assegurat un pay-back de 5,2 anys, que vol dir que en aquest temps ja estarà finançat el cost de l’inverssió amb els diners estalviats per a la producció.

Com a punts forts d’aquesta tipología d’instal·lació, cal remarcar que els panells solars tenen una garantia de 25 anys amb un rendiment força alt i amb un manteniment operatiu molt baix. La producción anual de la planta representa un 8% aproximadament del consum del Taulí nou. Amb la instal·lació proposada es redueixen al voltant de 82.922 kwh / any, el que equival a una emissió a l’atmosfera de 33 tones de COanuals. Aquesta reducció de CO2 produïda equival a unes 12 hectàrees d’ arbres plantats i una extensió aproximada de 17 camps de futbol.

Obrim les portes del Parc Taulí al futur sostenible

1 comentari
  • Paqui Prats Traveria

    Excel·lent compromís cap el medi ambient i cap a una societat més neta i ecològica. Encantada que el Parc Taulí vagi en aquesta direcció. Espero que s’avanci en projectes ambientals per millorar el benestar de les persones.

Deixa un comentari

La teva adreça electrònica no es publicarà.

Preferències de privacitat

Quan visites el nostre lloc web, el teu navegador pot emmagatzemar informació de serveis específics, normalment en forma de cookies. Aquí pots canviar les teves preferències de privacitat. Cal tenir en compte que el bloqueig d’alguns tipus de cookies pot afectar la teva experiència al nostre lloc web i als serveis que oferim.

Activar / desactivar el codi de seguiment de Google Analytics
Activar / desactivar Google Fonts
Activar / desactivar Google Maps
Activar / desactivar el vídeos incrustats
Aquest lloc web utilitza cookies, principalment de serveis de tercers. Pots editar les teves preferències de privacitat i/o acceptar l'ús de les cookies.