Cap Can Llong

Atenció Primària en xifres

Activitat global

Activitat global

  2020 2021
Atenció adults
Mèdiques 91.332 65.664
Infermeria 62.552 42.336
Atenció a la dona 1.484 1.307
Odontologia 3.164 6.727
Visites adults 157.048 114.757
  2020 2021
Atenció infants i adolescents
Pediatria 2.930 3.999
Infermeria 3.727 2.936
Odontologia 896 2.683
Visites infants i adolescents 7.553 9.618
     
Total visites 164.601 124.375
  2020 2021
Infermeria i llevadora
Tècniques infermeria 20.185 23.693
Vacunes 6.381 17.528
Classes d'educació maternal i postpart 1.323 0
Total 27.686 41.221

Mitjana d'activitat diària

Mitjana d'activitat diària

Dades corresponents a 2021

Visites adults

522

2020: 714

Visites infants
i adolescents

44

2020: 34

Total visites

565

2020: 748

Infermeria i llevadora

187

2020: 126