Atenció a la Dependència

Atenció a la Dependència en xifres

Activitat global

 20212022
SEVAD11 Vallès Occidental Est
Grau III 734 915
Grau II 835 1.339
Grau I 1.332 2.111
No depenents 963 1.347
Total valoracions realitzades
3.709 5.712
 20212022
Centre d'Atenció al Discapacitat (CAD)
EVO Sabadell 4.895 5.017
Total valoracions realitzades
4.895 5.017