Atenció a la Dependència

Atenció a la Dependència en xifres

Activitat global

 202120222023
SEVAD11 Vallès Occidental Est
Grau III 734 915 737
Grau II 835 1.339 1.350
Grau I 1.332 2.111 2.406
No depenents 963 1.347 1.454
Total valoracions realitzades
3.709 5.712 5.947
 202120222023
Centre d'Atenció al Discapacitat (CAD)
EVO Sabadell 4.895 5.017 5.264
Total valoracions realitzades
4.895 5.017 5.264