Atenció a la Dependència

Estructura organitzativa

Presentació

Presentació

Els Serveis d’Atenció a la Dependència del Parc Taulí neixen en virtut de la nova Llei 39/2006 de 14 de desembre, de Promoció de l’Autonomia Personal i l’Atenció a les Persones en situació de dependència (LAPAD) que estableix la classificació en Graus de la situació de dependència de les persones.

Com a resultat d’aquesta nova Llei, s’incorpora un nou dret que exigeix ser valorat per tal que les persones rebin el coneixement de grau i de nivell de dependència i tinguin accés als drets que la Llei els atorga.

El volum de valoracions previsible que cal realitzar i la importància de prestar aquest servei a les persones interessades amb la màxima qualitat, celeritat i eficàcia possibles, determina que l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS), d’acord amb el perfil tècnic necessari per la valoració de dependència, tingui la necessitat d’establir mecanismes de col·laboració amb entitats públiques que presten serveis en l’àmbit de salut en el nostre territori, per gestionar la valoració del grau i el nivell de dependència.

Atès aquest requisit, la Corporació Sanitària Parc Taulí va ser designada, el maig de 2007, com una de les 23 entitats prestadores del servei públic d’avaluació contemplat a la LAPAD, en dependència de l’ICASS del Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya.

Arran d’aquesta designació, el Consell de Govern del Parc Taulí va aprovar l’assumpció d’aquesta gestió i, des de llavors, el Servei de Valoració de Dependència (SEVAD) Vallès Occidental Est disposa d’una plantilla pròpia de professionals -8 valoradors, 1 psicòleg, 1 metge, 1 treballadora social , 2 administratius i 1 coordinadora-, que porten a terme la gestió dels processos de valoració de la població sol·licitant resident a Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Castellar del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Montcada i Reixach, Palau Solità i Plegamans, Polinyà, Ripollet, Sabadell, Sant Llorenç Savall, Sant Quirze del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda i Sentmenat.

De manera paral·lela, el novembre de 2007 i com a resultat de l’increment de sol·licituds presentades per a la valoració del grau de discapacitat, es signa conveni amb l’ICASS per gestionar la valoració del grau de discapacitat i reconeixement de barems, creant-se així el primer Equip de Valoració i Orientació (EVO) de la discapacitat.

El juliol de 2008 es va crear un segon equip, que de manera temporal està ubicat a les instal·lacions que té el Departament de Benestar i Família a Terrassa, tot i ser del Parc Taulí, i està coordinat des de la Direcció d’Atenció a la Dependència Parc Taulí.

 

 

 

Directora executiva d'Atenció a la Dependència Parc Taulí

Sònia Mariscal Pérez