UDIAT Centre Diagnòstic

UDIAT en xifres

 

 

Activitat global

Activitat global

 202120222023
Laboratori
Determinacions analítiques 3.631.129 3.603.015 3.738.693
Sol·licituds analítiques 593.737 421.288 448.128
Hemoderivats transfosos 7.436 7.171 7.243
Pacients Tractament Anticoagulant Oral (TAO) 740 702 728

 

 202120222023
Diagnòstic per la Imatge
Radiologia i altres 143.466 156.926 155.424
Ecografies 37.232 38.117 37.660
Total mamografies 29.409 26.711 29.293
Mamografies 10.026 10.970 9.987
Mamografies Programa de Cribratge del Càncer de Mama 19.383 15.741 19.306
Radiologia Vascular Intervencionista 6.801 7.075 6.448
Ressonància Magnètica 23.406 23.198 27.470
TAC 42.664 44.702 50.815
Informes de teleradiologia 42.252 44.011 42.821

 

 202120222023
Medicina Nuclear
Proves terapèutiques 120 115 116
Proves diagnòstiques 7.732 7.507 7.405
Gangli centinella 434 512 501
Total proves Medicina Nuclear 8.286 8.134 8.022

 

 202120222023
PET-TAC
Exploracions amb PET-TAC 2.707 3.090 3.301

 

 202120222023
Patologia
Biòpsies 16.279 20.907 22.490
Citologies 13.842 15.356 15.059
Autòpsies 85 67 73
Detecció HPV 6.896 8.376 9.842
Altres proves mol·leculars 1.862 2.168 2.060

 

 202120222023
Consultes Externes Radiologia Intervencionista
Primeres visites 3 - 69
Índex de reiteració 113,67 - 5,06
Successives 341 499 349
Total visites 344 499 418

Mitjana d'activitat diària

Mitjana d'activitat diària

Dades corresponents a 2023

Determinacions analítiques

9.871

2022: 10.243

Exploracions radiologia i altres

643

2022: 673

Ecografies

156

2022: 103

Mamografies

80

2022: 121

Intervencions amb RVI

18

2022: 29

Exploracions amb RM

75

2022: 64

Exploracions amb TAC

139

2022: 123

Informes de Teleradiologia

122

2022: 117

Exploracions Medicina Nuclear

22

2022: 33

Exploracions PET-TAC

9

2022: 12

Biòpsies

62

2022: 85

Citologies

41

2022: 62

Portal de transparència i bon govern del Parc Taulí

Clients: drets i deures

Perfil del contractant

Voluntariat Parc Taulí

 
Enllaç a Consulta de visites i proves programades