UDIAT Centre Diagnòstic

UDIAT en xifres

 

 

Activitat global

Activitat global

  2020 2021
Laboratori
Determinacions analítiques 2.983.121 3.631.129
Sol·licituds analítiques 422.991 593.737
Hemoderivats transfosos 6.997 7.436
Pacients Tractament Anticoagulant Oral (TAO) 1.100 800

 

  2020 2021
Diagnòstic per la Imatge
Radiologia i altres 119.111 143.466
Ecografies 29.568 37.232
Total mamografies 20.873 29.409
Mamografies 8.144 10.026
Mamografies Programa de Cribratge del Càncer de Mama 12.729 19.383
Radiologia Vascular Intervencionista 2.611 6.801
Ressonància Magnètica 16.491 23.406
TAC 33.189 42.664
Informes de teleradiologia 32.317 42.252

 

  2020 2021
Medicina Nuclear
Proves terapèutiques 81 120
Proves diagnòstiques 6.525 7.732
Gangli centinella 371 434
Total proves Medicina Nuclear 6.977 8.286

 

  2020 2021
PET-TAC
Exploracions amb PET-TAC 2.289 2.707

 

  2020 2021
Patologia
Biòpsies 16.279 20.647
Citologies 10.166 13.842
Autòpsies 80 85
Detecció HPV 5.974 6.896
Altres proves mol·leculars 1.046 1.862

 

  2020 2021
Consultes Externes Radiologia Intervencionista
Primeres visites 11 3
Índex de reiteració 26,55 113,67
Successives 292 341
Total visites 303 344

Mitjana d'activitat diària

Mitjana d'activitat diària

Dades corresponents a 2021

Determinacions analítiques

9.948

2020: 8.173

Exploracions radiologia i altres

587

2020: 491

Ecografies

152

2020: 121

Mamografies

133

2020: 95

Intervencions amb RVI

27

2020: 7

Exploracions amb RM

34

2020: 29

Exploracions amb TAC

92

2020: 91

Informes de Teleradiologia

89

2020: 89

Exploracions Medicina Nuclear

34

2020: 29

Exploracions PET-TAC

11

2020: 9

Biòpsies

84

2020: 66

Citologies

61

2020: 42

Portal de transparència i bon govern del Parc Taulí

Clients: drets i deures

Perfil del contractant

Voluntariat Parc Taulí

 
Enllaç a Consulta de visites i proves programades